2053 F-Enve-O, Springmask från avföring

Med denna undersökning utreder man om det finns springmask i avföringen. Ta provet på morgonen innan du tvättar dig och har avföring.

Provtagningsmaterial kan hämtas från laboratoriet vid den egna hälsovårdscentralen, provtagningen vid Vasa centralsjukhus (B1) eller den vårdande enheten.

 

1.   Provtagningsmaterial:

  • Provtagningssticka (bomullssticka).
  • Provrör med ca. 0,5 ml koksaltslösning.
  • Förslutbar påse.
  • Etikett med personuppgifter.

 

2.   Provtagning:

  • Fukta bomullsstickan i koksaltlösningen och pressa bort extra vätska från bomullsändan genom att pressa den mot provrörets innerkant.
  • Ta provet från analöppningens mynning genom att trycka och snurra stickan förhållandevis hårt mot huden. Plocka också upp eventuellt synliga springmaskar (vitaktiga 3 – 12 mm långa maskar) med stickan.
  • Sätt stickan i röret med koksalt och bryt av stickan så kort så att du får fast korken ordentligt.
  • Limma etiketten med personuppgifter på röret.
  • Skriv provtagningsdatum och klockslag på etiketten.
  • Sätt provröret i plastpåsen och stäng den väl.

 

3.   Förvaring av provet:

Provet skall föras till laboratoriet så fort som möjligt, helst samma dag eller senast morgonen därpå. Tills dess förvaras provet i kylskåpstemperatur (inte nära livsmedel).

 

4.   Observera:

För att förhindra smittorisk, tvätta händerna väl med tvål och vatten efter provtagningen!

09.10.2018 Klinisk kemi