2053 F-Enve-O, Springmask från avföring

Med denna undersökning försöker man hitta springmask som kan finnas i tarmarna.

Provet tas på morgonen före det kommer avföring och före man tvättar sig.

Provtagningsmaterial kan hämtas från laboratoriet vid den egna hälsovårdscentralen, provtagningen vid Vasa centralsjukhus (B1) eller den vårdande enheten.

 

1.   Provtagningsmaterial:

  • En provtagningssticka (bomullssticka).
  • Ett provrör som innehåller cirka 0,5 ml koksaltlösning.
  • En plastpåse som går att stänga.
  • Klisterlapp för personuppgifter.

 

2.   Provtagning:

  • Doppa bomullsstickan i koksaltlösningen och tryck bomullsändan mot insidan av röret så den torkar.
  • Ta provet från mynningen av ändtarmen genom att trycka och vrida stickan ganska hårt mot huden. Använd bomullsstickan för att ta med maskar som syns (vita, 3-12 mm långa maskar).
  • Sätt stickan i röret med koksalt och bryt av den så kort att korken går att skruva fast ordentligt.
  • Skriv dina personuppgifter, datum och klockslag på klisterlappen och sätt den på provröret.
  • Sätt burken i en plastpåse och stäng påsen ordentligt.

 

3.   Förvaring av provet:

För provet till laboratoriet så fort som möjligt. Kan du inte föra provet till laboratoriet
samma dag det är taget, ställ provet i kylskåpet.

 

4.   Observera:

Tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten efter provtagningen.
På det viset förhindrar du smitta.

18.01.2019 Klinisk kemi