Tyreotropinfrisättande hormon: 2762 Pt-TRH-R1

TRH-provet utförs för att undersöka utsöndringen av sköldkörtelhormon.

Före undersökningen

Vissa läkemedel stör undersökningen.
Tilläggsanvisningar angående medicinering (läkaren/skötaren antecknar).

På morgonen före undersökningen får man inte dricka kaffe, te eller kakao. Undersökningen utförs klockan 8 -10 p.g.a. dygnvariationen hos de hormoner som undersöks. Om du avvikit från anvisningarna, ber vi dig tala om detta för laboratoriepersonalen.

Undersökningens utförande

I laboratoriet tas först ett blodprov, varefter du får en intravenös injektion med tyreotropinhormon (TRH). De följande blodproven tas 20, 60 och eventuellt 120 minuter efter injektionen.

08.12.2015 VKSadmin