8846 U-TbVi

Morgonurin samlas tre morgnar i rad.

Provtagningsmaterial kan hämtas från laboratoriet vid den egna hälsovårdscentralen, provtagningen vid Vasa centralsjukhus (B1) eller den vårdande enheten.

 

1.   Provtagningsmaterial:

 • Ren urinburk med lock.
 • Etikett med personuppgifter (skriv namn, personsignum, provtagningsdatum och klockslag på etiketten).
 • Förslutbar påse.

 

2.   Provtagning:

 • Tvätta händerna noggrant.
 • Urinera först lite i wc- byttan.
 • Sätt sedan burken under urinstrålen utan att avbryta urinering och fyll ca. 2/3 av burken.
 • När burken fyllts tillräckligt, urinera resten i wc- byttan.
 • Stäng burken ordentligt.

 

3.   Observera:

 • För att undvika smittorisk, tvätta händerna väl med tvål och vatten efter provtagningen.

 

4.   Hantering och förvaring av provet:

 • Fäst etiketten med personuppgifter (namn, personsignum, provtagningsdatum, klockslag) på burken
 • Sätt burken i påsen och förslut den väl.
 • Provet förs till laboratoriet så fort som möjligt, helst samma dag eller morgonen därpå. Under tiden skall provet förvaras i kylskåpstemperatur.
31.07.2017 Redaktion_Toimitus