U-KemSeul, U-Solut, U-BaktSeu

 

UrinburkProvtagningsmaterial

       • Urinuppsamlingsburk. Under den vita lappen på det blåa locket finns en gummisocka som innehåller en nål med vars hjälp man får provet i rören.
       • Provrör (ett 10 ml provrör med gulgrön kork). Röret innehåller konserveringsmedel. Öppna inte provrörets kork (det måste finnas vacuum i röret).
       • Etiketter. Skriv namn, personsignum, provtagningsdatum och klockslag på etiketten.

  

 Öppen burkHur provet skall tas

       • Resultatet blir mest tillförlitligt om urinen varit minst 4 timmar i blåsan.
       • Tvätta händerna.
       • Tvätta underlivet med vatten och torka med papper.
       • Öppna det blåa locket på provburken.
       • Urinera först lite i toalettstolen och utan att avbryta urinstrålen fyll burken till 2/3. Urinera resten i toalettstolen.
       • Stäng burken ordentligt.
       • Rör ej burkens eller lockets insida.
       • Flytta genast urinen till provrören.

 

 UrinprovtagningsrörFlytta urinen

       • Ta bort den vita lappen från locket.
       • Sätt burken på ett stadigt underlag. Tryck ner röret med korken före mot nålen i locket.
       • Håll ner röret tills flödet har slutat och röret är nästan fyllt.

 


Blanda rörenHantering och förvaring av provrören

       • Blanda provet genom att vända röret upp och ner 8-10 gånger.
       • Sätt på etiketten där du har skrivit dina personuppgifter.
       • Förvara röret i rumstemperatur och för det till laboratoriet så fort som möjligt.
       • Provet kan förvaras 8 h i rumstemperatur och 1 dygn i + 4º C.
       • Burken får du kasta i brännbart avfall.
27.12.2021 Klinisk kemi