Detta behöver du för provtagningen:

  • Provtagningsburk med lock.
  • Plastpåse som går att försluta.
  • Etikett för personuppgifter, provtagningsdatum och klockslag.

Provtagningsmaterial kan hämtas från laboratoriet vid den egna hälsovårdscentralen, provtagningen vid Vasa centralsjukhus (B1) eller den vårdande enheten.

 

Förberedelse

Provet tas på morgonen direkt då du stigit upp, innan du äter frukost.
Om du ska ta flera prov ska de tas på olika dagar.

 

Utförande

  • Hosta kraftigt i en framåtlutad ställning så du får upp trögflytande slem
    (inte rinnande, bubblande saliv) från lungorna som du spottar direkt i provtagningsburken.
  • Skruva fast locket ordentligt på burken.
  • Skriv dina personuppgifter, provtagningsdatum och klockslag på etiketten och limma den på burken.
  • Sätt burken i plastpåsen och förslut påsen omsorgsfullt.

 

Uppbevaring av prov

Om du har ett prov för du det till laboratoriet samma dag som provet är taget.
Om du ska ta flera prov kan du bevara proven i kylskåp och föra alla prov samtidigt till laboratoriet.

31.07.2017 Redaktion_Toimitus