Histologiska prov, med andra ord vävnadsprov undersöks bland annat för att utreda typ av sjukdom, dess karaktär samt spridning. En stor del av arbetet på histologiska laboratoriet består av undersökning av cancerprov. Från histologiska prov kan man även undersöka andra sjukdomar såsom tarmsjukdomar och autoimmuna sjukdomar.

Provet kan t.ex. vara en biopsi, det vill säga en provbit taget med skopi, ett borttaget födelsemärke eller en del av ett organ eller ett helt organ borttaget under operation (t.ex. gallblåsa eller en bit av tunntarmen). I histologiska laboratoriet framställs med hjälp av olika metoder provglas med tunna, färgade snitt.

Läkaren specialiserad i patologi, dvs. patologen, undersöker provet under mikroskop och ger ett utlåtande (patologisk-anatomisk diagnos, PAD) som hjälper patientens vårdande läkare göra rätt diagnos och välja rätt vård.

Vi strävar efter att ge utlåtande inom tre veckor från att provet anlänt till avdelningen. Som patient får du svaret från vårdande enhet.

30.07.2021 HPY2