Vid dödsfall kan obduktion utföras för att fastställa dödsorsaken hos den avlidne. Vid en naturlig död är det fråga om en medicinsk obduktion, vilken görs på begäran av vårdande läkare, med de anhörigas tillstånd. En rättsmedicinsk obduktion görs däremot på begäran av polisen vid sådana fall där det nämns i lagen att dödsorsaken skall utredas. På Vasa centralsjukhus patologiavdelning utförs endast medicinska obduktioner, rättsmedicinska obduktioner görs i Tammerfors.

Mer information om obduktionsverksamheten hittar du på patologiavdelningens sidor.

07.12.2015 VKSadmin