Cytologiska prov, dvs. cellprov är prov som är tagna från kroppens vätskor, såsom urin, ryggmärgsvätska och pleuravätska, samt sputumprov och gynekologiska cellprov, s.k. papa-prov. I cytologiska prov undersöker man mestadels cancerceller. Beroende på provtypen kan man också undersöka inflammatoriska tillstånd eller andra sjukdomar. I cytologiska laboratoriet framställs med hjälp av olika metoder provglas från de cytologiska proverna.

Den preliminära mikroskopiska granskningen av provet gör en laboratorieskötare, en s.k. screenare. Efter detta undersöker en patolog (läkare specialiserad i patologi) provet och ger ett slutligt utlåtande. Vi strävar till att ge utlåtande inom tre veckor från att provet anlänt till avdelningen. Som patient får du svaret från er vårdande enhet.

30.07.2021 HPY2