Bentäthetsmätning

 

Allmänt om undersökningen

Till dig har reserverats en tid för bentäthetsmätning. Med bentäthetsmätning undersöker man skelettets mineralhalt. Mätningen utförs i allmänhet på övre delen av lårbenet och ländryggen. Metallföremål i bildtagningsområdet (höftprotes eller fixeringsmaterial i ländryggen) är inget hinder för mätningen. I undersökningen använder man sig av röntgenstrålar.

 

Hur ska man förbereda sig

  • Var vänlig och kontakta snarast möjligt den vårdande polikliniken om du misstänker att du är gravid.
  • På undersökningsdagens morgon får du inte ta kalkpreparat, järnpreparat eller osteoporosläkemedel, för att de stör mätningen av mineralhalten.
  • Före undersökningen får du äta och dricka normalt.
  • Du kan ta med dig eventuella tidigare resultat av bentäthetsmätningar.
  • Undersökningen varar ca ½ timme, men du bör ändå reservera ca två timmar för besöket.

 

Hur utförs undersökningen?

  • Under undersökningen ligger du på rygg och sidan så stilla som möjligt. Man stöder dig med hjälpmedel så att du har bekvämaste möjliga ställning.
  •  

Efter undersökningen?                                            

  • Du får äta och dricka normalt efter undersökningen.
  • Den vårdande polikliniken kommer att informera dig om resultatet.

VÄLKOMMEN

 

21.10.2020 Röntgen 4