Datortomografi (CT) alltså ”skivröntgen” är en undersökning där man med hjälp av röntgenstrålar tar tvärsnittsbilder av bildtagningsområdet. Bildtagningsområdet kan vara huvudet, kroppen eller extremiteterna.

Vid undersökningen ligger patienten  på undersökningsbordet som rör sig fram och tillbaka inuti CT-apparaten. CT-apparaten har en stor öppning,  som är  öppen  åt  båda  hållen. Under bildtagningen måste patienten ligga stilla, eftersom rörelse ger oskärpa i bilderna.

Vid undersökningen ger man möjligen ett jodhaltigt kontrastmedel åt patienten via en kanyl i armvecket, för att  blodkärlen och vävnader skall synas bättre. När kontrastmedlet sprutas in i blodomloppet kan det ge en tillfällig värmekänsla i hela kroppen, och dessutom kan man känna metallsmak i munnen. Kontrastmedlet utsöndras via njurarna och försvinner ur kroppen med urinen, det är viktigt att dricka rikligt med vätska efter en kontrastmedelsundersökning. Kontrastmedlet är inte radioaktivt. 

CT-undersökningen är snabb och  lätt  för  patienten. Bildtagningstiden är ca  5-15  sekunder och med förberedelser  räcker  undersökningen ungefär 10-30 minuter.

22.10.2020 Röntgen 4