Allmän information

Vid datortomografiundersökningen tar man tvärsnittsbilder av hjärtat.

Läkaren undersöker från bilderna, till exempel hjärtats struktur och blodkärl.

CT-undersökningen är snabb och lätt för dig.  Undersökningen och förberedelserna räcker ungefär 30-45 minuter.  Bildtagningen räcker cirka 5-10 minuter av den här tiden.

 

Före undersökningen

 • Före undersökningen tar man ett blodprov av dig. Med hjälp av blodprovet kontrollerar man att dina njurar fungerar normalt.
 • Drick inte kaffe, te, cola- eller energidrycker på undersökningsdagen eftersom de höjer pulsen.
 • Du får äta normalt

 

Vid undersökningen

 • Vid CT-undersökningens början fäster man en monitor som skall följa hjärtats puls, och en kanyl sätts i armvecket. 
 • Vid undersökningens början ger man åt dig via kanylen en medicin som skall lugna ner hjärtslagen.  Vid några undersökningar ges också en medicin som utvidgar hjärtats blodkärl. 
 • Vid undersökningen ges också via kanylen ett jodhaltigt kontrastmedel, så att blodkärlen syns bättre i bilderna.
 • Kontrastmedlet kan förorsaka en tillfällig varm känsla i kroppen och en metallsmak i munnen.
 • Du måste ligga stilla på undersökningsbordet, som rör sig sakta inne i bildtagningsapparaten. I bildtagningsapparaten finns det en stor öppning, den är öppen från båda hållen. 
 • Röntgenskötaren ser och hör dig under hela undersökningen. Skötaren kan också tala till dig. Undersökningen borde inte kännas ångestfull. 
 • Vid undersökningen måste du ligga stilla för rörelser kan göra att bilderna blir oskarpa.
 • Kontrastmedlet som du kanske får försvinner ur kroppen med urinen, så det är viktigt att dricka mycket efter undersökningen. Kontrastmedlet är inte radioaktivt.

 

Efter undersökningen

 • Efter undersökningen kan du åka från sjukhuset. Du kan köra bil och till exempel fara tillbaka till jobbet.
 • Fyll i frågeformuläret på följande sida.

Ta med formuläret då du kommer till undersökningen.

 

 

 

15.05.2017 Röntgen 3