Vårdande enhet har beställt tid åt dig för CT-undersökning på röntgenavdelningen vid Vasa centralsjukhus, F-byggnaden, 1.våningen.Om tiden inte passar, eller om du har något annat att fråga om, ta kontakt med den enhet på sjukhuset som sköter dig, den bokade tiden kan flyttas till en annan tidpunkt.

Ifall du är överkänslig för något ämne eller tror att du är gravid, berätta det för röntgenskötaren före röntgenundersökningen.

I fall du använder tablettmedicinering för diabetes, skall du fråga av läkaren på den enhet som sköter dig,  hur du skall förbereda dig för undersökningen.

I fall du använder någon annan medicin, kan du ta den på vanligt sätt.

Förberedelser före undersökningen

En bra tömning är en förutsättning för att undersökningen skall lyckas, den blir mer tillförlitlig och man behöver inte göra om undersökningen. Förberedelserna börjar ett dygn före undersökningen. OBS! I fall du har förstoppning, skall dieten följas i två dygn före undersökningen.

Dagen före undersökningen

 Dagen före undersökningen, före kl 15.00:

  1. Du får äta köttbuljong, kokt fisk eller höna samt näringsdryck (t.ex. Nutridrink) enligt produktens anvisningar. Du får inte äta frukt, grönsaker eller spannmålsprodukter, t.ex. bröd eller bakverk.
  2. Vatten, saft, kaffe eller te med socker, mjölk och surmjölk får du dricka fritt. Den totala mängden vätska som du skall dricka dagligen skall vara åtminstone 2,5 liter, och en del får vara köttbuljong.
  3. Du skall röra dig så mycket som möjligt.

 Dagen före undersökningen kl 15.00:

Tömning

 • Blanda Colonsteril-lösningen enligt anvisningen på förpackningen (Colonsteril-tömningsmedlet får du köpa från apoteket utan recept). Det skall du dricka 3-4 liter under eftermiddagen.
 • Ett alternativt tömningsmedel i stället för Colonsteril är CitraFleet. Det får du köpa från apoteket utan recept. När man använder det så behövs en mindre mängd tömningsmedel.
 • Efter det skall du vara oäten, vatten får du dricka.

På undersökningsdagens morgon:

 • Du skall vara oäten. Du får dricka en kopp svart kaffe, te eller ett glas vatten.

Undersökningens förlopp

 • Vid undersökningen fylls tjocktarmen med koldioxid eller luft. Vid undersökningen används ett intravenöst kontrastmedel, och i början av undersökningen ges en medicin som lugnar ner tarmen (Buscopan).
 • Undersökningen räcker vanligtvis cirka 30 minuter, men reservera ändå 2 timmar för undersökningen.

Eftervård 

 • Ingen eftervård behövs, det är bäst att först äta en lätt kost.
 • Koldioxiden försvinner med andningen, luften genom ändtarmen.

Undersökningsresultat 

 • Du får höra svaret på undersökningen av den remitterande enheten.
 • Avgiften för undersökningen ingår i den poliklinikräkning som skickas hem till dig med posten. För en undersökning som inte annullerats kommer det en skild avgift.

Välkommen!

28.02.2020 Redaktion_toimitus