DT-angiografiundersökning av huvud- och halskärl

Allmänt om undersökningen

Till dig har reserverats en tid för DT-angiografiundersökning av huvud- och halskärl. I den här undersökningen avbildas huvud- och halskärlen med hjälp av kontrastmedel som injiceras i en ven. Undersökningen görs med datortomografi, vilket innebär att man använder sig av röntgenstrålar.

 

Hur ska man förbereda sig

  • Var vänlig och kontakta snarast möjligt den vårdande polikliniken om du är överkänslig mot kontrastmedel eller om du misstänker att du är gravid.
  • Om du behandlar din diabetes med tabletter bör du kontakta den vårdande polikliniken.
  • Du kan ta övriga mediciner som har ordinerats normalt.
  • Du får äta och dricka normalt.
  • Undersökningen varar cirka en halv timme, men du bör ändå reservera cirka två timmar för besöket.

Hur utförs undersökningen?

  • En kanyl sätts åt dig för injicering av kontrastmedel.
  • Du bör ligga så stilla som möjligt på ryggen under undersökningen. Man stöder dig med hjälpmedel så att du har bekvämaste möjliga ställning.

Efter undersökningen?

  • Du får äta och dricka normalt efter undersökningen.
  • Den vårdande polikliniken kommer att informera dig om resultatet.

VÄLKOMMEN

29.10.2020 Röntgen 3