DT-angiografiundersökning av övre extremitetsartärer

 

Allmänt om undersökningen

Till dig har reserverats en tid för DT-angiografiundersökning av övre extremitetsartärer. I den här undersökningen avbildas de övre extremitetsartärerna med hjälp av kontrastmedel som injiceras i en ven. Undersökningen görs med datortomografi, vilket innebär att man använder sig av röntgenstrålar.

 

Hur ska man förbereda sig

   • Var vänlig och kontakta snarast möjligt den vårdande polikliniken om du är överkänslig mot kontrastmedel eller om du misstänker att du är gravid.
   • Om du behandlar din diabetes med tabletter bör du kontakta den vårdande polikliniken.
   • Du kan ta övriga mediciner som har ordinerats normalt.
   • Du får äta och dricka normalt.
   • Undersökningen varar cirka en halv timme, men du bör ändå reservera cirka två timmar för besöket.

Hur utförs undersökningen?

   • En kanyl sätts åt dig för injicering av kontrastmedel.
   • Du bör ligga så stilla som möjligt på ryggen under undersökningen. Man stöder dig med hjälpmedel så att du har bekvämaste möjliga ställning.

Efter undersökningen?

   • Du får äta och dricka normalt efter undersökningen.
   • Den vårdande polikliniken kommer att informera dig om resultatet.

 

 VÄLKOMMEN

29.10.2020 Röntgen 3