DT-undersökning av aorta/TAVI

 

Allmänt om undersökningen

Till dig har reserverats en tid för DT-undersökning av kroppen. I den här undersökningen avbildas hjärtats och kroppens blodkärl med hjälp av kontrastmedel. Undersökningen görs med datortomografi, vilket innebär att man använder sig av röntgenstrålar.

 

Hur ska man förbereda sig

  • Var vänlig och kontakta snarast möjligt den vårdande polikliniken om du är överkänslig mot kontrastmedel eller om du misstänker att du är gravid.
  • Du kan ta mediciner som har ordinerats normalt om inget annat sagts.
  • Drick inte kaffe, te, cola- eller energidrycker på undersökningsdagen, eftersom de höjer pulsen. Du får äta normalt.
  • Undersökningen varar ca ½ timme, men du bör ändå reservera ca två timmar för besöket.
  •  

Hur utförs undersökningen?

  • En kanyl sätts åt dig för injicering av kontrastmedel.
  • Du bör ligga så stilla som möjligt på ryggen under undersökningen. Man stöder dig med hjälpmedel så att du har bekvämaste möjliga ställning.
  •  

Efter undersökningen?

  • Du får äta och dricka normalt efter undersökningen.
  • Den vårdande polikliniken kommer att informera dig om resultatet.

VÄLKOMMEN

03.11.2021 Röntgen 4