DT-undersökning av halsens mjukdelar

Allmänt om undersökningen

Till dig har reserverats en tid för DT-undersökning av halsens område. I den här undersökningen avbildas halsen med hjälp av kontrastmedel. Undersökningen görs med datortomografi, vilket innebär att man använder sig av röntgenstrålar.

 

Hur ska man förbereda sig

 • Var vänlig och kontakta snarast möjligt den vårdande polikliniken om du är överkänslig mot kontrastmedel eller om du misstänker att du är gravid.
 • Om du behandlar din diabetes med tabletter bör du kontakta den vårdande polikliniken.
 • Du kan ta övriga mediciner som har ordinerats normalt.
 • Du får äta och dricka normalt.
 • Undersökningen varar ca ½ timme, men du bör ändå reservera ca två timmar för besöket.
 •  

Hur utförs undersökningen?

 • En kanyl sätts åt dig för injicering av kontrastmedel.
 • Du bör ligga så stilla som möjligt på ryggen under undersökningen. Man stöder dig med hjälpmedel så att du har bekvämaste möjliga ställning.
 •  

Efter undersökningen?

 • Du får äta och dricka normalt efter undersökningen.
 • Den vårdande polikliniken kommer att informera dig om resultatet.

VÄLKOMMEN

13.08.2020 Röntgen 3