Vårdande enhet har beställt tid åt dig för CT-undersökning på röntgenavdelningen vid Vasa centralsjukhus, F-byggnaden, 1-våningen. Om tiden inte passar, eller om du har något annat att fråga om, ta kontakt med den enhet på sjukhuset som sköter dig, den bokade tiden kan flyttas till en annan tidpunkt.

Vi hoppas att du anmäler dig på avdelningen 15 minuter före undersökningstiden.

Ifall du är överkänslig för något ämne eller tror att du är gravid, berätta det för röntgenskötaren före röntgenundersökningen.

Undersökningen räcker vanligtvis ca 30 minuter, men reservera ändå cirka 2 timmar för besöket.

 

Att förbereda sig till undersökningen

  • Undersökningen kräver inga förberedelser.  
  • Ifall du använder någon medicin, kan du ta den på vanligt sätt.
  • Du får äta och dricka normalt 

Eftervård 

  • Undersökningen kräver ingen eftervård.

Undersökningsresultat 

  • Du får höra svaret på undersökningen av den remitterande enheten. 
  • Avgiften för undersökningen ingår i den poliklinikräkning som skickas hem till dig med posten. För en undersökning som inte annullerats kommer det en skild avgift.

 

Välkommen


15.05.2017 Röntgen 3