DT-undersökning av ryggraden (halsrygg/bröstrygg/ländrygg)

Allmänt om undersökningen

Till dig har reserverats en tid för DT-undersökning av ryggraden. I den här undersökningen avbildas halsryggen, bröstryggen eller ländryggen. Undersökningen görs med datortomografi, vilket innebär att man använder sig av röntgenstrålar.

 

Hur ska man förbereda sig

  • Var vänlig och kontakta snarast möjligt den vårdande polikliniken om du misstänker att du är gravid.
  • Du kan ta mediciner som har ordinerats normalt.
  • Du får äta och dricka normalt.
  • Undersökningen varar ca ½ timme, men du bör ändå reservera ca två timmar för besöket.

Hur utförs undersökningen?

  • Du bör ligga så stilla som möjligt på ryggen under undersökningen. Man stöder dig med hjälpmedel så att du har bekvämaste möjliga ställning.

Efter undersökningen?

  • Du får äta och dricka normalt efter undersökningen.

Den vårdande polikliniken kommer att informera dig om resultatet

VÄLKOMMEN

04.11.2021 Röntgen 4