DT-undersökning av skallens område (skallen, öron, ögon, bihålor eller ansiktet)

 

Allmänt om undersökningen

Till dig har reserverats en tid för DT-undersökning av skallens område. I den här undersökningen avbildas skallen, öron, ögon, bihålor eller ansiktet. Vid behov görs undersökningen med hjälp av kontrastmedel. Undersökningen görs med datortomografi, vilket innebär att man använder sig av röntgenstrålar.

 

Hur ska man förbereda sig?

  • Var vänlig och kontakta snarast möjligt den vårdande polikliniken om du är överkänslig mot kontrastmedel eller om du misstänker att du är gravid.
  • Om du behandlar din diabetes med tabletter bör du kontakta den vårdande polikliniken.
  • Du kan ta övriga mediciner som har ordinerats normalt.
  • Du får äta och dricka normalt.
  • Undersökningen varar cirka en halv timme, men du bör ändå reservera cirka två timmar för besöket.

Hur utförs undersökningen?

  • Vid behov sätts kanyl åt dig för injicering av kontrastmedel.
  • Du bör ligga så stilla som möjligt på ryggen under undersökningen. Man stöder dig med hjälpmedel så att du har bekvämaste möjliga ställning.

Efter undersökningen?

  • Du får äta och dricka normalt efter undersökningen.
  • Den vårdande polikliniken kommer att informera dig om resultatet.

VÄLKOMMEN

29.10.2020 Röntgen 3