DT-undersökning av skallens område (skallen/öron/ögon/bihålor/ansiktet)

 

Allmänt om undersökningen

Till dig har reserverats en tid för DT-undersökning av skallens område. I den här undersökningen avbildas skallen, öron, ögon, bihålor eller ansiktet. Vid behov görs undersökningen med hjälp av kontrastmedel. Undersökningen görs med datortomografi, vilket innebär att man använder sig av röntgenstrålar.

 

Hur ska man förbereda sig

  • Var vänlig och kontakta snarast möjligt den vårdande polikliniken om du är överkänslig mot kontrastmedel eller om du misstänker att du är gravid.
  • Du kan ta mediciner som har ordinerats normalt om inget annat sagts.
  • Du får äta och dricka normalt.
  • Undersökningen varar ca ½ timme, men du bör ändå reservera ca två timmar för besöket.

Hur utförs undersökningen?

  • Vid behov sätts kanyl åt dig för injicering av kontrastmedel.
  • Du bör ligga så stilla som möjligt på ryggen under undersökningen. Man stöder dig med hjälpmedel så att du har bekvämaste möjliga ställning.

Efter undersökningen?

  • Du får äta och dricka normalt efter undersökningen.
  • Den vårdande polikliniken kommer att informera dig om resultatet.

VÄLKOMMEN

04.11.2021 Röntgen 4