Vårdande enhet har beställt tid åt dig för CT-undersökning på röntgenavdelningen vid Vasa centralsjukhus, F-byggnaden, 1-våningen. Om tiden inte passar, eller om du har något annat att fråga om, ta kontakt med den enhet på sjukhuset som sköter dig, den bokade tiden kan flyttas till en annan tidpunkt.

Anmäl dig på röntgenavdelningen 1 timme före undersökningstiden, för du skall dricka Colonsteril-lösning under 1 timmes tid före undersökningens början.

Ifall du är överkänslig för något ämne eller tror att du är gravid, berätta det för röntgenskötaren före röntgenundersökningen.

Reservera cirka 2 timmars tid för undersökningen.

Förberedelser

  • Dagen före undersökningenDu skall inte äta efter klockan 22, men du får dricka drycker som inte har kolsyra. 
  • På undersökningsdagens morgon får du dricka kaffe, te eller vatten.
  • I fall du använder tablettmedicinering för diabetes, skall du fråga av läkaren på den enhet som sköter dig, hur du skall förbereda dig för undersökningen.
  • I fall du använder någon annan medicin, kan du ta den på vanligt sätt.
  • När du kommer till röntgenavdelningen, ger röntgenskötaren Colonsteril-lösning åt dig för att fylla tunntarmen. Det skall du dricka under cirka 1 timme på följande sätt:

- 1 mugg med cirka 5 minuters mellanrum, allt som allt 1,5 liter.

- du skall dricka det ända tills du lägger dig på undersökningsbordet och tar den sista klunken.

Eftervård 

  • Colonsteril-lösningen kommer bort från tarmarna med avföringen, ibland som diarré.

Undersökningsresultat 

  • Du får höra svaret på undersökningen av den remitterande enheten. 
  • Avgiften för undersökningen ingår i den poliklinikräkning som skickas hem till dig med posten. För en undersökning som inte annullerats kommer det en skild avgift.

Välkommen!

06.03.2020 Redaktion_toimitus