DT-undersökning av tunntarmen

 

Allmänt om undersökningen

Till dig har reserverats en tid för DT-undersökning av tunntarmen. I den här undersökningen avbildas tarmarna, eventuellt med hjälp av kontrastmedel. Undersökningen görs med datortomografi, vilket innebär att man använder sig av röntgenstrålar.

Anmäl dig på röntgenavdelningen en timme före undersökningstiden, för du skall dricka Colonsteril-lösning under en timmes tid före undersökningens början.

 

Hur ska man förbereda sig?

 • Var vänlig och kontakta snarast möjligt den vårdande polikliniken om du är överkänslig mot kontrastmedel eller om du misstänker att du är gravid.
 • Om du behandlar din diabetes med tabletter bör du kontakta den vårdande polikliniken.
 • Du kan ta övriga mediciner som har ordinerats normalt.

Dagen före undersökningen:

 • Du skall inte äta efter klockan 22, men du får dricka drycker som inte har kolsyra.                                                                                                          På undersökningsdagen:
 • Du skall vara nykter. Du får dricka en kopp svart kaffe, te eller vatten.
 • När du kommer till röntgenavdelningen, ger röntgenskötaren Colonsteril-lösning åt dig för att fylla tunntarmen.
 • Det skall du dricka under cirka en timme på följande sätt:
 • en mugg med cirka fem minuters mellanrum, allt som allt 1,5 liter.

-du skall dricka det ända tills du lägger dig på undersökningsbordet och tar den sista klunken.

Hur utförs undersökningen?

 • En kanyl sätts åt dig för injicering av kontrastmedel och läkemedel (Buscopan/Glucagen).
 • Vid undersökningen används ett intravenöst kontrastmedel, och i början av undersökningen ges en medicin som lugnar ner tarmen (Buscopan/Glucagen).
 • Du bör ligga så stilla som möjligt på ryggen under undersökningen. Man stöder dig med hjälpmedel så att du har bekvämaste möjliga ställning.
 • Undersökningen varar cirka en halv timme, men du bör ändå reservera cirka två timmar för besöket.

Efter undersökningen?

 • Colonsteril-lösningen kommer bort från tarmarna med avföringen, ibland som diarré.
 • Du får äta och dricka normalt efter undersökningen.
 • Den vårdande polikliniken kommer att informera dig om resultatet.

VÄLKOMMEN

29.10.2020 Röntgen 3