DT-undersökning av tunntarmen

Allmänt om undersökningen

Till dig har reserverats en tid för DT-undersökning av tunntarmen. I den här undersökningen avbildas tarmarna, eventuellt med hjälp av kontrastmedel. Undersökningen görs med datortomografi, vilket innebär att man använder sig av röntgenstrålar.

Anmäl dig på röntgenavdelningen 1 timme före undersökningstiden, för du skall dricka Colonsteril-lösning under 1 timmes tid före undersökningens början.

 

Hur ska man förbereda sig

 • Var vänlig och kontakta snarast möjligt den vårdande polikliniken om du är överkänslig mot kontrastmedel eller om du misstänker att du är gravid.
 • Du kan ta mediciner som har ordinerats normalt om inget annat sagts.

 

Dagen före undersökningen

 • Du skall inte äta efter klockan 22, men du får dricka drycker som inte har kolsyra.

 

 • På undersökningsdagen

 

 • Du skall vara nykter. Du får dricka en kopp svart kaffe, te eller vatten.
 • När du kommer till röntgenavdelningen, ger röntgenskötaren Colonsteril-lösning åt dig för att fylla tunntarmen.
 • Det skall du dricka under cirka 1 timme på följande sätt:
 • 1 mugg med cirka 5 minuters mellanrum, allt som allt 1,5 liter.

-       du skall dricka det ända tills du lägger dig på undersökningsbordet och tar den sista klunken.

 

Hur utförs undersökningen?

 • En kanyl sätts åt dig för injicering av kontrastmedel och läkemedel (Buscopan/Glucagen).
 • Vid undersökningen används ett intravenöst kontrastmedel, och i början av undersökningen ges en medicin som lugnar ner tarmen (Buscopan/Glucagen).
 • Du bör ligga så stilla som möjligt på ryggen under undersökningen. Man stöder dig med hjälpmedel så att du har bekvämaste möjliga ställning.
 • Undersökningen varar ca ½ timme, men du bör ändå reservera ca två timmar för besöket.

 

Efter undersökningen?

 • Colonsteril-lösningen kommer bort från tarmarna med avföringen, ibland som diarré.
 • Du får äta och dricka normalt efter undersökningen.
 • Den vårdande polikliniken kommer att informera dig om resultatet.

VÄLKOMMEN

03.11.2021 Röntgen 4