DT-urografiundersökning

 

Allmänt om undersökningen

Till dig har reserverats en tid för DT-undersökning av buken. I den här undersökningen avbildas urinvägarnas område, eventuellt med hjälp av kontrastmedel. Undersökningen görs med datortomografi, vilket innebär att man använder sig av röntgenstrålar.

 

Hur ska man förbereda sig?

 • Var vänlig och kontakta snarast möjligt den vårdande polikliniken om du är överkänslig mot kontrastmedel eller om du misstänker att du är gravid.
 • Om du behandlar din diabetes med tabletter bör du kontakta den vårdande polikliniken.
 • Du kan ta övriga mediciner som har ordinerats normalt.
 • Du får äta och dricka normalt.
 • Töm inte urinblåsan under 2 timmars tid före undersökningen.
 • Före undersökningen skall du dricka en (1) liter vatten jämt under en (1) timmes tid.
 • Undersökningen varar ca ½ timme, men du bör ändå reservera ca två timmar för besöket.

Hur utförs undersökningen?

 • Vid behov sätts kanyl åt dig för injicering av kontrastmedel.
 • Du bör ligga så stilla som möjligt på ryggen under undersökningen. Man stöder dig med hjälpmedel så att du har bekvämaste möjliga ställning.

Efter undersökningen?

 • Du får äta och dricka normalt efter undersökningen.
 • Den vårdande polikliniken kommer att informera dig om resultatet.

VÄLKOMMEN

13.08.2020 Röntgen 3