DT-guidad benbiopsi

 

Allmänt om undersökningen

Till dig har reserverats en tid för DT-guidad biopsi. I åtgärden tas en provbit från ifrågavarande område. Åtgärden görs med datortomografiguidning, där man använder röntgenstrålar.

 

Förberedelser

 • Vänligen kontakta vårdande poliklinik så snabbt som möjligt ifall du använder mediciner som påverkar blodkoagulationen, t.ex. Marevan eller liknande.
 • Vänligen kontakta vårdande poliklinik i fall du är överkänslig mot bedövningsmedel eller kontrastmedel, eller om du misstänker att du är gravid.  
 • Övriga mediciner som ordinerats åt dig får du ta normalt.
 • På åtgärdsdagen får du inte äta eller dricka.
 • Efter åtgärden uppföljs du på dagenheten eller uppvakningen.

 

Hur görs åtgärden?

 • En kanyl sätts åt dig för eventuell medicinering.
 • Åtgärden görs vid behov i narkos.
 • Under åtgärder ligger du på mage eller rygg så orörlig som möjligt. Ställningen stöds med hjälp av hjälpmedel så att den blir så bra som möjligt.
 • Efter hudtvätt bedövar läkaren huden. Efter detta tas provbiten med en nål eller borr från ifrågavarande ställe. Nålens/borrens läge säkerställs emellanåt med datortomografibildtagning.

 

Vad händer efter åtgärden?

 • Åtgärden tar ca ½ timme och efter det uppföljs du på avdelningen ca 4 timme.
 • Efter åtgärden ska du vara nykter och sängliggande 2 timmar.
 • Du får åka hem efter uppföljningen.
 • Ifall du får några besvär efter åtgärden ska du kontakta vårdande poliklinik.

VÄLKOMMEN

13.08.2020 Röntgen 3