DT-guidad biopsi

 

Allmänt om undersökningen

Till dig har reserverats en tid för DT-guidad biopsi. I åtgärden tas en provbit från ifrågavarande område. Åtgärden görs med datortomografiguidning, där man använder röntgenstrålar.

 

Förberedelser

 • Vänligen kontakta vårdande poliklinik så snabbt som möjligt ifall du använder mediciner som påverkar blodkoagulationen, t.ex. Marevan eller liknande. Ta även kontakt ifall du använder salicylatmedicinering (Aspirin, Disperin, Primaspan).
 • Vänligen kontakta vårdande poliklinik i fall du är överkänslig mot bedövningsmedel eller kontrastmedel, eller om du misstänker att du är gravid.  
 • Övriga mediciner som ordinerats åt dig får du ta normalt.
 • På åtgärdsdagen får du inte äta eller dricka på 4 timmar före åtgärdstiden.
 • Efter åtgärden uppföljs du på dagenheten.

 

Hur görs åtgärden?

 • En kanyl sätts åt dig för eventuell medicinering.
 • Under åtgärder ligger du på mage eller rygg så orörlig som möjligt. Ställningen stöds med hjälp av hjälpmedel så att den blir så bra som möjligt.
 • Efter hudtvätt bedövar läkaren huden. Efter detta tas provbiten med en nål från ifrågavarande ställe. Nålens läge säkerställs emellanåt med datortomografibildtagning.

Vad händer efter åtgärden?

 • Åtgärden tar ca ½ timme och efter det uppföljs du på avdelningen ca 4 timmar.
 • Efter åtgärden ska du vara nykter och sängliggande med punktionsstället neråt 2 timmar.
 • Om provbiten har tagits från lungorna, tas lungröntgen ca 2-4 timmar efter ingreppet.
 • Du får åka hem efter uppföljningen.

Ifall du får några besvär efter åtgärden ska du kontakta vårdande poliklinik

VÄLKOMMEN

04.11.2021 Röntgen 4