DT-guidad nervrotsbedövning

 

Allmänt om undersökningen

Till dig har reserverats en tid för bedövning av nervrot i ryggen. I åtgärden bedövas ryggens nerv med långverkande bedövningsmedel. Åtgärden görs med datortomografiguidning, där man använder röntgenstrålar.

 

Hur ska man förbereda sig

 • Vänligen kontakta vårdande polikliniken så snabbt som möjligt ifall du använder mediciner som påverkar blodkoagulationen, t.ex. Marevan eller liknande. Ta även kontakt ifall du är överkänslig mot bedövningsmedel eller kontrastmedel, eller om du misstänker att du är gravid.  
 • Övriga mediciner som ordinerats åt dig får du ta normalt.
 • På åtgärdsdagen får du inte äta eller dricka på två timmar före åtgärdstiden.
 • Efter åtgärden uppföljs du på dagenheten.
 • Du får inte köra bil på åtgärdsdagen.

 

Hur görs åtgärden?

 • En kanyl sätts åt dig för eventuell medicinering.
 • Under åtgärden ligger du på mage så orörlig som möjligt. Ställningen stöds med hjälp av hjälpmedel så att den blir så bra som möjligt.
 • Efter hudtvätt och bedövning för åtgärdsläkaren in en tunn nål bredvid ifrågavarande nervrot. Nålens läge säkerställs emellanåt med datortomografbildtagning. Via nålen injiceras bedövningsmedel.

 

Vad händer efter åtgärden?

 • Åtgärden tar cirka en halv timme och efter det uppföljs du på avdelningen cirka en timme.
 • Efter åtgärden får du äta och dricka normalt, ifall det inte finns andra begränsningar och måendet är bra.
 • Du bör ta det lugnt i två dagar efter ingreppet.
 • Du får åka hem efter uppföljningen tillsammans med en följeslagare.
 • Ifall du får några besvär efter åtgärden ska du kontakta vårdande poliklinik.

VÄLKOMMEN

29.10.2020 Röntgen 3