DT-undersökning av lungorna

 

Allmänt om undersökningen

Du har fått en tid till DT-undersökning av lungorna. I undersökningen avbildas lungorna och vi kan behöva ge dig kontrastmedel. Undersökningen är en datortomografiundersökning, vilket innebär att röntgenstrålar används.

 

Förberedelser

  • Var god och kontakta den poliklinik som behandlar dig så snart som möjligt om du är överkänslig mot kontrastmedel eller om du misstänker att du är gravid.
  • Du kan ta mediciner som har ordinerats normalt om inget annat sagts.
  • Du får äta och dricka som vanligt.
  • Själva undersökningen tar ungefär en halv timme, men reservera ändå ungefär två timmar för hela undersökningsbesöket.

 

Hur går undersökningen till?

  • Du kan få en kanyl för eventuellt kontrastmedel.
  • Under själva undersökningen ska du ligga på rygg och så stilla som möjligt. Det finns hjälpmedel som stöd för att du ska ligga bekvämt.

 

Vad händer efter undersökningen?

  • Efter undersökningen får du äta och dricka som vanligt.
  • Den behandlande polikliniken meddelar dig undersökningsresultaten.

  VÄLKOMMEN

03.11.2021 Röntgen 4