Ganglia Coeliaca bedövning (keliakablokad)

 

Allmänt om undersökningen

Till dig har reserverats en tid för bedövning av ganglia coeliaca i övre buken. I åtgärden bedövas nerven i övre buken som ger smärtförnimmelse med långverkande bedövningsmedel. Åtgärden görs med datortomografiguidning, där man använder röntgenstrålar.

 

Förberedelser

 • Vänligen kontakta vårdande polikliniken så snabbt som möjligt ifall du använder mediciner som påverkar blodkoagulationen, t.ex. Marevan eller liknande. Ta även kontakt ifall du är överkänslig mot bedövningsmedel eller kontrastmedel, eller om du misstänker att du är gravid.  
 • Övriga mediciner som ordinerats åt dig får du ta normalt.
 • På åtgärdsdagen får du inte äta eller dricka på 2 timmar före åtgärdstiden.
 • Efter åtgärden kan det förekomma övergående sänkning av blodtrycket, varför du uppföljs på dagenheten efter åtgärden.
 • Du får inte köra bil på åtgärdsdagen.

 

Hur görs åtgärden?

 • Kanyl sätts åt dig för eventuell medicinering.
 • Under åtgärder ligger du på mage så orörlig som möjligt. Ställningen stöds med hjälp av hjälpmedel så att den blir så bra som möjligt.
 • Efter hudtvätt och bedövning för åtgärdsläkaren in en tunn nål bredvid ifrågavarande nervrot. Nålens läge säkerställs emellanåt med datortomografbildtagning. Via nålen injiceras bedövningsmedel.

Vad händer efter åtgärden?

 • Åtgärden tar ca ½ timme och efter det uppföljs du på avdelningen ca 4 timmar.
 • Efter åtgärden får du äta och dricka normalt, ifall det inte finns andra begränsningar och måendet är bra.
 • Du får åka hem efter uppföljningen tillsammans med en följeslagare.
 • Ifall du får några besvär efter åtgärden ska du kontakta vårdande poliklinik.

VÄLKOMMEN

03.11.2021 Röntgen 4