Myelografi CT

(Datortomografiundersökning)

Den behandlande enheten har bokat en tid åt dig till Vasa centralsjukhus röntgenavdelning, F-byggnaden, 1.våningen.

Ifall den bokade tiden inte passar dig, eller du har några frågor, så ska du kontakta den enhet på sjukhuset som behandlar dig, den bokade tiden kan vid behov flyttas till en annan tidpunkt.

Ifall du är överkänslig mot något medel eller om du misstänker att du är gravid så ska berätta det för röntgenskötaren före röntgenundersökningen.

Ifall du använder bloduttunningsmediciner, så ska du kontakta remitterande enheten, eftersom bloduttunningsmediciner måste vara på paus före undersökningen. Dina övriga dagliga mediciner kan du ta på vanligt sätt.

Förberedelser inför undersökningen:

Den remitterande enheten har bokat en avdelningsplats åt dig. Pauserandet av bloduttunningsmedicineringen enligt instruktioner från den remitterande enheten.

 På undersökningsdagens morgon:

Du måste vara nykter 2 timmar före undersökningen. Morgonmedicinerna får tas med vatten. På bäddavdelningen sätter skötaren dropp i ytligt blodkärl i handen. Du ska tömma urinblåsan före du ska till röntgen.

 Undersökningens förlopp:

Du kallas till undersökningen från avdelningen. I genomlysning injicerar anestesiläkaren kontrastmedel i ryggmärgskanalen. I genomlysningen ligger patienten på undersökningsbordet stödd i sidoläge, med böjd rygg. Anestesiläkaren bedövar huden och gör lumbalpunktion med tunn nål och injicerar kontrastmedel i ryggmärgskanalen. Övergående illamående och huvudvärk kan förekomma.

Datortomografiundersökning (CT) görs genast efter myelografin. I undersökningen ligger du på rygg på undersökningsbordet.Undersökningen tar ca en timme.

 Eftervård:

Efter undersökningen ska patienten ligga med sängens huvudända upphöjd 15 grader, enligt anestesiläkarens anvisningar.

Man får äta och dricka normalt.

Undersökningsresultat

Du får höra undersökningsresultaten via enheten som behandlar dig. Undersökningens pris ingår i räkningen över poliklinikavgiften som skickas per post. För icke annullerad undersökning debiteras separat avgift.

VÄLKOMMEN

13.12.2019 Röntgen 3