Myelografi DT-undersökning

 

Allmänt om undersökningen

Till dig har reserverats en tid för DT-undersökning av ryggens område. I den här undersökningen avbildas ländryggen med hjälp av kontrastmedel. I genomlysning injiceras kontrastmedel i ryggmärgskanalen vartefter undersökningen görs med datortomografi, vilket innebär att man använder sig av röntgenstrålar.

 

Hur ska man förbereda sig

 • Vårdande poliklinik har reserverat en avdelningsplats åt dig.
 • Vänligen kontakta vårdande polikliniken så snabbt som möjligt ifall du använder mediciner som påverkar blodkoagulationen, t.ex. Marevan eller liknande. Ta även kontakt ifall du är överkänslig mot bedövningsmedel eller kontrastmedel, eller om du misstänker att du är gravid.
 • Du kan ta övriga mediciner som har ordinerats normalt.
 • På åtgärdsdagen får du inte äta eller dricka på 2 timmar före åtgärdstiden. Töm urinblåsan innan du kommer till undersökningen.
 • En kanyl sätts åt dig för eventuell medicinering.

Hur utförs undersökningen?

 • Du kallas till undersökningen från avdelningen.
 • I genomlysningen ligger du på undersökningsbordet stödd i sidoläge, med böjd rygg. Anestesiläkaren bedövar huden och gör lumbalpunktion med tunn nål och injicerar kontrastmedel i ryggmärgskanalen. Övergående illamående och huvudvärk kan förekomma.
 • Datortomografiundersökningen (DT) görs genast efter myelografin. Vid bildtagningen ligger du på rygg på undersökningsbordet. Undersökningen (genomlysning och DT) tar ca en timme.

Efter undersökningen?

 • Efter undersökningen ska du vara sängliggande enligt anestesiläkarens anvisningar, med sängens huvudända upphöjd 15 grader.
 • Du får äta och dricka normalt efter undersökningen.
 • Den vårdande polikliniken kommer att informera dig om resultatet.

VÄLKOMMEN

03.11.2021 Röntgen 4