Vårdande enhet har beställt tid åt dig för CT-undersökning på röntgenavdelningen vid Vasa centralsjukhus, F-byggnaden, 1-våningen.

Om tiden inte passar, eller om du har något annat att fråga om, ta kontakt med den enhet på sjukhuset som sköter dig, den bokade tiden kan flyttas till en annan tidpunkt.

Vi hoppas att du anmäler dig på avdelningen 15 minuter före undersökningstiden.

Undersökningen räcker vanligtvis ca 30 minuter, men reservera ändå cirka 2 timmar för besöket.

Förberedelser före undersökningen

  • Du får äta normalt.
  • Du får ta dina dagliga mediciner som vanligt.
  • Töm inte urinblåsan under 1-2 timmars tid före undersökningen.
  • Före undersökningen skall du dricka en (1) liter vatten under en (1) timmes tid i jämn takt lite i taget.

Eftervård

  • Undersökningen kräver ingen eftervård.

Undersökningsresultaten

  • Du får höra svaret på undersökningen vid den vårdande enheten.
  • Avgiften för undersökningen ingår i den poliklinikräkning som skickas hem till dig med posten.
  • För en undersökning som inte annullerats kommer det en skild avgift.

 Välkommen!

06.03.2020 Redaktion_toimitus