DT-undersökning av urinvägarna (utan kontrastmedel)

 

Allmänt om undersökningen

Till dig har reserverats en tid för DT-undersökning av bukens område. I den här undersökningen avbildas urinvägarna. Undersökningen görs med datortomografi, vilket innebär att man använder sig av röntgenstrålar.

 

Hur ska man förbereda sig?

  • Var vänlig och kontakta snarast möjligt den vårdande polikliniken om du misstänker att du är gravid.
  • Du kan ta mediciner som har ordinerats normalt.
  • Du får äta och dricka normalt.
  • Töm inte urinblåsan under två timmars tid före undersökningen.
  • Före undersökningen skall du dricka en liter vatten jämt under en timmes tid.
  • Undersökningen varar cirka en halv timme, men du bör ändå reservera cirka två timmar för besöket.

Hur utförs undersökningen?

  • Du bör ligga så stilla som möjligt på ryggen under undersökningen. Man stöder dig med hjälpmedel så att du har bekvämaste möjliga ställning.

Efter undersökningen?

  • Du får äta och dricka normalt efter undersökningen.

Den vårdande polikliniken kommer att informera dig om resultatet

VÄLKOMMEN

29.10.2020 Röntgen 3