​Vid genomlysningsundersökningar undersöker man i huvudsak matsmältningskanalens och urinvägarnas funktion.

Med hjälp av röntgenstrålar  följer man med hur kontrastämnet passerar i kroppen. Kontrastämnet kan vara jod eller barium haltigt.

Beroende på undersökningen varierar kontrastämnet och sättet på vilket det administreras.

Vid undersökning av tarmkanalen kan patienten antingen dricka ett kontrastämne eller så kan det föras in med slang till undersökningsstället.

Vid undersökning av urinvägarna kan kontrastmedlet injiceras via en ven eller genom en kateter i urinvägarna.

En röntgenskötare och radiolog är närvarande under hela undersökningen

Undersökningen görs i regel inte på gravida kvinnor.

Undersökningen räcker i allmänhet cirka 20 till 40 minuter.

10.11.2020 Röntgen 4