Med magnetundersökningen kan man mångsidigt undersöka skallen, kroppen och extremiteterna.

I magnetundersökningen använder man magnetfält och radiovågor för att får noggranna bilder av kroppens olika organ. Vid undersökningen används inte röntgenstrålar.

Magnetundersökning kan inte i allmänhet utföras på patienter som har pacemaker, nervstimulator,  protes i inner eller mellanörat eller metallsplitter i ögat. Undersökningar utförs inte heller i början av graviditeten.

Alla metallföremål, smycken, klocka, plånbok, mobiltelefon, glasögon samt kläder, som innehåller metall skall lämnas i ett låst skåp i omklädningsrummet. 

Patienten som kommer till undersökning av huvud och halsområde får ej använda smink eller hårspray.

Vid undersökning av bukområdet måste man vara oäten 4 timma före undersökningen. 

Vid vissa undersökningar används kontrastämne, som injiceras i venen i armvecket. Kontrastämnet gör att vävnaderna syns bättre och underlättar tolkningen av bilderna.

Patienten ligger  i en ljus och ventilerad tunnelliknande apparat under undersökningen, man tar flera bildserier som alla varar några minuter. När bildserierna tas hörs ett kraftigt knackande ljud och därför får patienten hörlurar.

Från hörlurarna kan man lyssna på musik, man får också ta med egen CD och lyssna på den om man vill.

Undersökningen tar mellan en halv och en och en halv timme. 

11.11.2020 Röntgen 4