Ledens artrografi

Allmänt om undersökningen

Tid har reserverats åt dig till magnetkameraundersökning av led med kontrastmedel. Du måste komma 45 minuter innan utsatt tid för att få kontrastmedel injicerat i leden innan MR-undersökningen.

Undersökningen görs på röntgenavdelningen vid Vasa centralsjukhus, F-byggnaden, första våningen. Om tiden inte passar bör du meddela detta till den vårdande enheten.

Hur ska man förbereda sig

  • Inga förberedelser före undersökningen.
  • Ifall du använder någon medicin, kan du ta den på vanligt sätt.
  • Var god och fyll i medföljande frågeformulär och skicka det på förhand till röntgen senast ett par dagar före undersökningsdagen.
  • I fall du har klaustrofobi, eller misstänker att du har klaustrofobi, ta kontakt med den vårdande enheten.
  • Magnetundersökning görs inte om man har feber.

Hur utförs undersökningen

  • Röntgenläkaren ger först lokalbedövning, sedan punkteras leden och kontrast injiceras i ledhålan. Man gymnastiserar leden så att kontrastmedlet sprider sig i leden. Efter kontrastinjektionen gör man magnetundersökningen.
  • På röntgenavdelningen utförs också dejourundersökningar, vilket kan påverka tidsbokningen.

Efter undersökningen

  • Undvik ansträngning av leden efter undersökningen. Ifall du får tecken på infektion i form av svullnad, rodnad eller värmekänsla i leden bör du ta kontakt med vårdande enhet.
  • Du får undersökningsresultatet av den vårdande enheten.
  • Avgiften för undersökningen ingår i den poliklinikräkning som skickas hem till dig med posten. För en undersökning som inte annulleras kommer det en skild avgift. 

VÄLKOMMEN

25.11.2020 Röntgen 3