Tid har reserverats åt dig till magnetkameraundersökning av led med kontrastmedel. Du måste komma 40 min innan utsatt tid för att få kontrastmedel injicerat i leden innan MR-undersökningen.

Undersökningen görs på röntgenavdelningen vid Vasa centralsjukhus, F-byggnaden, 1:a våningen.Om tiden inte passar bör du meddela detta till den vårdande enheten.

Förberedelser för undersökningen

  • Inga förberedelser före undersökningen.
  • Ifall du använder någon medicin, kan du ta den på vanligt sätt.
  • Var god och fyll i medföljande frågeformulär och skicka det på förhand till röntgen senast ett par dagar före undersökningsdagen.
  • I fall du har klaustrofobi, eller misstänker att du har klaustrofobi, ta kontakt med den vårdande enheten.
  • Magnetundersökning görs inte om man har feber.

Undersökningens förlopp

  • Röntgenläkaren ger först lokalbedövning, sedan punkteras leden och kontrast injiceras i ledhålan. Man gymnastiserar leden så att kontrastmedlet sprider sig i leden. Efter kontrastinjektionen gör man magnetundersökningen.
  • På röntgenavdelningen utförs också dejourundersökningar, beräkna åtminstone 2 timmars tid för undersökningen.

Eftervård

  • Undvik ansträngning av leden efter undersökningen. Ifall du får tecken på infektion i form av svullnad, rodnad eller värmekänsla i leden bör du ta kontakt med vårdande enhet.

Undersökningsresultat

  • Du får undersökningsresultatet av den vårdande enheten.
  • Avgiften för undersökningen ingår i den poliklinikräkning som skickas hem till dig med posten. För en undersökning som inte annulleras kommer det en skild avgift. 

Välkommen!

27.02.2020 Redaktion_toimitus