Magnet förhandsuppgifter

EVENTUELLA HINDER FÖR UTFÖRANDE AV MAGNETUNDERSÖKNING

Undersökningen är som regel helt säker, men vissa saker kan orsaka störningar i bilderna, andra kan helt hindra genomförandet av en magnetundersökning. Av säkerhetsskäl ber vi dig svara på följande frågor. Vänligen fyll i formuläret noggrant och posta det till magneten på förhand.

Svara "Ja" eller "Nej". Om du svarat "Ja" på någon av följande fem frågor ber vi att du tar kontakt med remitterande poliklinik/enhet.

Har du fått en:

Ja

Nej

 

·         hjärtpacemaker

   

 

·         öronprotes (ej hörapparat)

   

 

·         nervstimulator

   

 

·         mekanisk hjärtklaff

   

 

·         aneurysmklips i hjärnan

   

 

 

       
     
 
 

Om du svarat ”Ja” på följande två frågor ber vi att du dessutom ger en kort precisering av t.ex. vilken operation det var fråga om (du behöver inte ta kontakt med remitterande poliklinik/enhet).

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Har du genomgått operationer?

   

 

Har du ledprotes?

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du vid något olycksfall fått metallsplitter i

din kropp, t.ex. i kriget, i arbetet eller under fritiden?

   

 

Är du gravid eller ammar du?

   

 

Lider du av klaustrofobi?

   

 

         

Din vikt _______ kg  

Personsignum______________________________

Vasa _____/____202___                      ____________________________________
                                                Namn