Allmänt om undersökningen

Tid har reserverats åt dig för magnetundersökning av ändtarmen samt datortomografi av hela kroppen på röntgenavdelningen vid Vasa centralsjukhus, F-byggnaden, första våningen. Om undersökningstiden inte passar bör du meddela detta till den vårdande enheten.

Hur ska man förbereda sig

 • Fyra timmar före  MRI-undersökningen får du inte äta eller dricka.
 • Töm inte urinblåsan under två timmar före  CT undersökningstiden.
 • Ifall du använder någon medicin, kan du ta den på vanligt sätt med lite vatten.
 • Diabetespatienter med tablettmedicinering bör rådgöra med den vårdande enheten/läkaren angående förberedelserna för undersökningen.
 • Apparaten för magnetundersökningar drar till sig all metall som har magnetiska egenskaper, därför måste alla metallföremål, smycken, klocka, plånbok, mobiltelefon, glasögon, kulspetspenna, kläder som innehåller metall samt kontaktlinser  lämnas i ett låst skåp i omklädningsrummet.
 • Var god och fyll i medföljande frågeformulär och skicka det på förhand till röntgen senast ett par dagar före undersökningsdagen.
 • I fall du har klaustrofobi, eller misstänker att du har klaustrofobi, ta kontakt med den vårdande enheten.
 • Magnetundersökning görs inte om man har feber.

 Hur utförs undersökningen

 • Med magnetundersökning, en teknik där man använder magnetfält och radiovågor, får man noggranna bilder av kroppens olika organ utan att använda röntgenstrålar.
 • Vid undersökningen används kontrastmedel som injiceras i venen i armvecket.
 • Under undersökningen ligger du i en ljus, väl ventilerad tunnelliknande apparat  och man tar bildserier som är olika långa.
 • När bildserierna tas hörs ett kraftigt knackande ljud, för att dämpa ljudet får du hörlurar, genom vilka du kan  höra på skötarens anvisningar och lyssna på musik.
 • Du har möjlighet att ge tecken till och tala med den skötare som gör undersökningen.
 • Undersökningen tar cirka 45 minuter

CT-undersökning (Datortomografiundersökning)

 • Undersökningen görs genast efter magnetundersökningen.
 • Undersökningsbordet där du ligger rör sig långsamt under bildtagningen.
 • Vid undersökningen används kontrastmedel som injiceras i venen i armvecket. 
 • Undersökningen tar cirka 20 minuter.
 • På röntgenavdelningen utförs också dejourundersökningar, vilket kan påverka tidsbokningen.

Efter undersökningen

 • Undersökningarna kräver ingen eftervård.
 • Ifall en patient som ammar får gadolinium-kontrastmedel, bör patienten tömma brösten en gång innan följande amning.

 

 • Du får undersökningsresultatet av den remitterande enheten.
 • Avgiften för undersökningen ingår i den poliklinikräkning som skickas hem till dig med posten. För en undersökning som inte annulleras kommer det en skild avgift.

Välkommen!

07.12.2020 Röntgen 3