Allmänt om undersökningen

Tid har reserverats åt dig för magnetundersökning på röntgenavdelningen vid Vasa centralsjukhus, F-byggnaden, första våningen. Om undersökningstiden inte passar bör du meddela detta till den remitterande vårdande enheten.

Hur ska man förbereda sig

 • Två timmar före  MRI-undersökningen får du inte äta eller dricka.
 • Ifall du använder någon medicin, kan du ta den på vanligt sätt med lite vatten.
 • Apparaten för magnetundersökningar drar till sig all metall som har magnetiska egenskaper, därför måste alla metallföremål, smycken, klocka, plånbok, mobiltelefon, glasögon, kulspetspenna, kläder som innehåller metall samt kontaktlinser  lämnas i ett låst skåp i omklädningsrummet.
 • Var god och fyll i medföljande frågeformulär och skicka det på förhand till röntgen senast ett par dagar före undersökningsdagen.

Hur utförs undersökningen

 • Med magnetundersökning, en teknik där man använder magnetfält och radiovågor, får man noggranna bilder av kroppens olika organ utan att använda röntgenstrålar.
 • Vid undersökningen används kontrastmedel som injiceras i venen i armvecket.
 • Vid behov fyller röntgenskötaren vaginan  med ett geleaktigt ämne.
 • Under undersökningen ligger du i en ljus, väl ventilerad tunnelliknande apparat  och man tar bildserier som är olika långa.
 • När bildserierna tas hörs ett kraftigt knackande ljud, för att dämpa ljudet får du hörlurar, genom vilka du kan  höra på skötarens anvisningar och lyssna på musik. Du har möjlighet att ge tecken till och tala med den skötare som gör undersökningen.
 • På röntgenavdelningen utförs också dejourundersökningar, vilket kan påverka tidsbokningen.

Efter undersökningen

 • Undersökningen kräver ingen eftervård.
 • Ifall en patient som ammar får gadolinium-kontrastmedel, bör patienten tömma brösten en gång innan följande amning.
 • Du får undersökningsresultatet av den remitterande enheten.
 • Undersökningen ingår i poliklinikavgiften. För en undersökning som inte annulleras debiterar vi en skild avgift.

Välkommen!

07.12.2020 Röntgen 3