Allmänt om undersökningen

Vårdande enhet har reserverat tid åt dig för magnetundersökning på röntgenavdelningen vid Vasa centralsjukhus, F-byggnaden, första våningen. Om undersökningstiden inte passar bör du ta kontakt till den vårdande enheten.

Hur utförs undersökningen

 • Med magnetundersökning, en teknik där man använder magnetfält och radiovågor, får man noggranna bilder av kroppens olika organ utan att använda röntgenstrålar.
 • Under undersökningen ligger du i en ljus, väl ventilerad tunnelliknande apparat i ungefär 30-90 minuter då man tar bildserier som är några minuter långa.
 • När bildserierna tas hörs ett kraftigt knackande ljud. Du får hörlurar så att du kan lyssna på musik och höra på skötarens anvisningar.
 • Vid magnetundersökning av brösten kommer vi att spruta kontrastmedel som en injektion via en kanyl i din arm. Möjliga förändringar i brösten tar upp kontrastmedel, som påverkas av din menstruationscykel. För att förbättra tolkning av bilderna, vill vi göra undersökningen helst inom 5-12 dagar från menstruationens början.

Hur ska man förbereda sig

 • Alla metallföremål, smycken, klocka, plånbok, bank- och kreditkort, mobiltelefon, glasögon, kulspetspenna, kläder som innehåller metall samt kontaktlinser skall lämnas i ett låst skåp i omklädningsrummet. 
 • Var god och fyll i medföljande frågeformulär och skicka det på förhand till röntgen senast ett par dagar före undersökningsdagen.
 • I fall du har klaustrofobi, eller misstänker att du har klaustrofobi, ta kontakt med den remitterande enheten.
 • Magnetundersökning görs inte om man har feber.
 • På röntgenavdelningen utförs också dejourundersökningar, vilket kan påverka tidsbokningen.

 

 • Du får undersökningsresultatet av den vårdande enheten.
 • Undersökningen ingår i poliklinikavgiften. För en undersökning som inte annulleras debiterar vi en skild avgift.

Välkommen!

21.01.2021 Röntgen 4