Vårdande enhet har reserverat tid åt dig för magnetundersökning på röntgenavdelningen vid Vasa centralsjukhus, F-byggnaden, 1:a våningen. Om undersökningstiden inte passar bör du ta kontakt till den vårdande enheten.

Magnetundersökning

 • Med magnetundersökning, en teknik där man använder magnetfält och radiovågor, får man noggranna bilder av kroppens olika organ utan att använda röntgenstrålar.
 • Under undersökningen ligger du i en ljus, väl ventilerad tunnelliknande apparat i ungefär 30-90 minuter då man tar bildserier som är några minuter långa.
 • När bildserierna tas hörs ett kraftigt knackande ljud. Du får hörlurar så att du kan lyssna på musik och höra på skötarens anvisningar. Du kan ta med en egen CD att lyssna på.
 • Vid magnetundersökning av brösten kommer vi att spruta kontrastmedel som en injektion via en kanyl i din arm. Möjliga förändringar i brösten tar upp kontrastmedel, som påverkas av din menstruationscykel. För att förbättra tolkning av bilderna, vill vi göra undersökningen helst inom 5-12 dagar från menstruationens början.

Förberedelser

 • Alla metallföremål, smycken, klocka, plånbok, bank- och kreditkort, mobiltelefon, glasögon, kulspetspenna, kläder som innehåller metall samt kontaktlinser skall lämnas i ett låst skåp i omklädningsrummet. 
 • Var god och fyll i medföljande frågeformulär och skicka det på förhand till röntgen senast ett par dagar före undersökningsdagen.
 • I fall du har klaustrofobi, eller misstänker att du har klaustrofobi, ta kontakt med den remitterande enheten.
 • Magnetundersökning görs inte om man har feber.
 • På röntgenavdelningen utförs också dejourundersökningar, beräkna åtminstone 2 timmars tid för undersökningen.

Undersökningsresultat

 • Du får undersökningsresultatet av den vårdande enheten.
 • Undersökningen ingår i poliklinikavgiften. För en undersökning som inte annulleras debiterar vi en skild avgift.

Välkommen!

06.03.2020 Redaktion_toimitus