Vid mammografiundersökningen tas röntgenbilder av kvinnans och vid behov också mannens bröst. Vid bildtagningen används röntgenstrålar. Undersökningen kräver inga förberedelser.

Under bildtagningen komprimeras bröstet mellan två skivor,  bilder tas i 2-3 olika riktningar. Ultraljudsundersökning av brösten görs vanligen efter bildtagningen. På samma gång tas i allmänhet  de nålprov som behövs av förändringen.

Det är bra att göra mammografiundersökningen genast efter mensen då brösten är som mjukast.

Duktografi eller galaktografi är en undersökning av en mjölkgång i bröstet. Undersökningen kan göras endast då sekret utsöndras från någon mjölkgång. En liten mängd kontrastmedel insprutas i den mjölkgång ur vilken vätskan kommer och mammografibilder tas.

Preoperativ trådmärkning görs före operation för att kirurgen skall kunna lokalisera och operera bort en liten förändring. Märkningen gör man antingen i ultraljudsstyrning eller stereotaktiskt. 

Det är viktigt att vi vid undersökningstillfället har till vårt förfogande tidigare mammografibilder för jämförelse om sådana finns.

Undersökningarna tar ca  30-45 minuter. 

01.12.2020 Röntgen 4