Grovnålsbiopsi av brösten (Corebiopsi)
Behandlande enheten har bokat en tid åt dig till Vasa centralsjukhus röntgenavdelning, F-byggnaden, första våningen.

Fyll i och returnera nedanstående samtyckeblankett till behandlande enheten ifall det tidigare gjorts undersökningar av brösten åt dig (mammografi, ultraljudsundersökning, magnetundersökning av brösten eller om nålprov har tagits från bröstens område). Behandlande enheten beställer färdigt bilderna/undersökningarna till Vasa centralsjukhus röntgenavdelning före undersökningsdagen.

Berätta för röntgenskötaren före undersökningen om du misstänker att du är gravid eller om du ammar.

Det behövs inga förberedelser för undersökningen. Ifall du använder blodförtunnande mediciner så behövs senaste INR-värdet.

Åtgärdens förlopp

Läkaren gör ett litet snitt i huden i lokalbedövning. Provbitar tas av förändringen i bröstet i ultraljuds- eller mammografistyrning. (Stereotaktiskt).

Undersökningen tar vanligtvis 30 minuter, men reservera ändå ca 2 timmar för undersökningsbesöket.

Eftervård

Såret sluts med sårtejp, som ska hållas kvar i en dag eller så länge den hålls på huden. Under den tiden ska sårområdet hållas torrt för undvikande av infektion. Efter biopsitagningen förekommer det blåmärke på bröstet, som försvinner av sig själv. Det kan förekomma smärta i bröstet, och då kan man ta värkmedicin t.ex. Panadol (dock inte värkmediciner som innehåller acetylsalicylsyra, t.ex. aspirin eller disperin). Du får skriftliga eftervårdsföreskrifter med dig hem.

Nålproven undersöks och svaret fås från remitterande enheten.

 Obs! Ifall den bokade tiden inte passar för dig eller om du har något att fråga om, så ber vi att du kontaktar den behandlande enheten.

VÄLKOMMEN!

_____________________________________________________________________

Klipp ut och returnera i bifogade kuvert

Jag ger mitt tillstånd till att mina bröstundersökningsbilder får skickas eller beställas till Vasa centralsjukhus.

Varifrån?_______________________________________

Namn:________________________________________

Personsignum: _________________________________

_______________       ____________________________________

Datum                                    Patientens eller Lagliga företrädarens underskrift

Returneringsadress:

Vasa centralsjukhus

_______________pkl/avd

Sandviksgatan 2-4

65130 Vasa

02.12.2020 Röntgen 4