Ifall du tidigare har varit på undersökning av brösten (mammografi, ultraljud, magnet eller nålprov tagits av brösten), fyll i och returnera nedanstående blankett där du ger tillstånd till att  den vårdande enheten får beställa bilderna / undersökningarna till röntgenavdelningen vid Vasa centralsjukhus så att de finns till vårt förfogande på undersökningsdagen.

Meddela röntgenskötaren före undersökningen om du möjligen är gravid.

Undersökningens förlopp

I lokalbedövning gör läkaren ett litet snitt i huden. Provbitar tas av förändringen i ultraljud eller mammografi styrning. (Stereotaktiskt).

Undersökningen tar i regel 30 minuter, men reservera ändå cirka 2 timmar för besöket.

 Eftervård

Såret har tillslutits med fjärilstejp, den skall hållas kvar i en dag eller så länge den hålls där. Under denna tid skall sårområdet hållas torrt för undvikande av inflammation. Efter provbitstagningen förekommer det blåmärken på bröstet, dessa försvinner av sig själv. Smärta kan kännas i bröstet efteråt och då kan man ta värkmedicin t.ex. Panadol  (inte aspirin eller disperin eftersom de innehåller acetylsalicylsyra). Du får skriftliga eftervårdsföreskrifter med dig hem.

 Undersökningsresultat

Svaret på grovnålsbiopsin fås från remitterande enheten (men det kan räcka 3-4 veckor).

Ifall den reserverade tiden  inte passar eller om något är oklart, ber vi dig ta kontakt med den vårdande enheten.

_______________________________________________________________________

Klipp och returnera i bifogat kuvert.

Jag ger mitt tillstånd till att bröstundersökningsbilder får skickas / beställas till Vasa centralsjukhus.

Varifrån?_______________________________________

Namn:_________________________________________

Personsignum:__________________________________

__________________    ____________________________________

Datum                                        Patientens / Lagliga företrädares underskrift

Returadress:

Vasa centralsjukhus

___________pkl/os

Sandviksgatan 2-4

65130 Vasa

15.12.2015 Röntgen 3