Allmänt om undersökningen

En förändring som skall avlägsnas från bröstkörteln men som inte med säkerhet känns med fingrarna, märks ut med en metalltråd före operationen, så att den kan lokaliseras och avlägsnas vid operationen.

Hur ska man förbereda sig

Trådmärkningen kräver inga förberedelser av dig.

Hur utförs undersökningen

Märkningstråden sätts i förändringen på operationsdagens morgon på röntgenavdelningen. Röntgenläkaren sätter en tunn metalltråd genom huden i förändringen i ultraljud- eller mammografi- vägledning (stereotaktiskt).  Efter insättningen tas vanligtvis mammografibilder för att säkerställa trådens placering.

Efter undersökningen

Efter att märkningstråden satts på plats tejpas den fast på huden. Det är bra att vara försiktig så att inte tråden fastnar till exempel i kläderna. Märkningstråden avlägsnas i samband med operationen.

 

I fall du har några frågor angående trådmärkningen kan du ta kontakt med vårdande enhet.

07.12.2020 Röntgen 3