Allmänt om undersökningen

En tid har bokats för dig för trådmärkning av en förändring i bröstkörteln. Förändringsområdet i bröstet märks ut med en metalltråd på morgonen före operationen. Med hjälp av metalltråden kan kirurgen i operationssalen lokalisera förändringen.

Hur ska man förbereda sig?

Trådmärkningen kräver inga förberedelser av dig.

Hur utförs undersökningen?

  • Med hjälp av en nål för röntgenläkaren en tunn hullingförsedd metalltråd in till förändringsområdet med ultraljuds- eller mammografistyrning. Efter trådmärkningen avbildas bröstet i två riktningar med mammografiapparaten.
  • Vid behov kan flera trådar sättas in

Vad händer efter undersökningen?

  • Efter ingreppet tejpas tråden fast på huden
  • Märkningstråden avlägsnas i samband med operationen

I fall du har några frågor angående trådmärkningen kan du ta kontakt med vårdande enhet.

 

11.03.2021 Röntgen 4