Allmänt om undersökningen

En tid har reserverats åt dig för mammografi. Bröstvävnaden undersöks för att utreda eventuella förändringar.

Hur ska man förbereda sig?

  • Det behövs inga förberedelser före undersökningen. Ta med dig tidigare mammografi- eller CT-bilder om du har fått sådana.
  • Om du misstänker att du är gravid eller om du ammar ska du berätta det för röntgenskötaren före undersökningen. Mammografi görs inte om man är gravid.
  • Var god och ta kontakt med vårdande poliklinik om den reserverade tiden inte passar, eller om du har andra frågor

Hur utförs undersökningen?

  • Vanligtvis tas två röntgenbilder i olika riktningar av båda brösten. Bröstet pressas stadigt ihop mellan en bildskiva och en plastskiva. Detta görs för att få bra bildkvalitet.
  • Tilläggsbilder tas och/eller ultraljudsundersökning görs vid behov och vanligtvis palperar röntgenläkaren bröstet. Biopsi kan även tas i samband ultraljudsundersökningen. Vid behov tas grovnålsbiopsi av bröstförändringarna och/eller lymfkörtlarna i armhålan och bedövningsmedel används. Eventuella vätskefyllda blåsor/cystor kan tömmas med tunn nål.
  • Undersökningen tar vanligen ca 30 min.

Vad händer efter åtgärden?

  • Brösten kan vara ömma efter undersökningen.
  • Efter eventuell grovnålsprov får du med dig skriftliga eftervårdsföreskrifter.
  • Svaret på undersökningen får du via remitterande poliklinik eller hälsovårdscentralen.

VÄLKOMMEN!

_____________________________________________________________________

Klipp ut och returnera i bifogade kuvert

Jag ger mitt tillstånd till att mina bröstundersökningsbilder får skickas /beställas till Vasa centralsjukhus.

Varifrån?_______________________________________

Namn:________________________________________

Personsignum: _________________________________

_______________       ____________________________________

Datum                                    Patientens / Lagliga företrädarens underskrift

Returneringsadress:

Vasa centralsjukhus

_______________pkl/avd

Sandviksgatan 2-4

65130 Vasa

11.03.2021 Röntgen 4