Ifall du tidigare har varit på undersökning av brösten ( mammografi, ultraljud, magnet eller nålprov tagits av brösten), fyll i och returnera nedanstående blankett där du ger tillstånd till att den vårdande enheten får beställa bilderna / undersökningarna till röntgenavdelningen vid Vasa centralsjukhus så att de finns till vårt förfogande på undersökningsdagen.

Meddela åt röntgenskötaren före undersökningen om du möjligen är gravid. Inga förberedelser behövs.

I samband med mammografi gör man i allmänhet också ultraljud och vid behov tas även nålprov.

Undersökningen tar i regel 30 minuter, men reservera ändå cirka 2 timmar för besöket.

Svaret på undersökningen fås från remitterande enhet (men det kan räcka 3-4 veckor).

OBS! Ifall den reserverade tiden inte  passar eller om något är oklart, ber vi dig ta kontakt med den vårdande enheten.

VÄLKOMMEN!___________________________________________________________________

Klipp och returnera i bifogat kuvert

Jag ger mitt tillstånd till att mina bröstundersökningsbilder får skickas / beställas till Vasa centralsjukhus.

Varifrån?_______________________________________

Namn:_________________________________________

Personsignum:__________________________________

________________        ____________________________________

Datum                                    Patientens / Lagliga företrädares underskrift

Returadress:

Vasa centralsjukhus

 ________________pkl / avd

Sandviksgatan 2-4

65130 Vasa

15.12.2015 Röntgen 3