BORTTAGNING AV FÖRÄNDRING I BRÖST MED RÖNTGENGUIDNING

Vårdande enheten har reserverat en tid åt dig till Vasa centralsjukhus röntgenavdelning, F-byggnaden, första våningen.

På undersökningsdagens morgon ska du först anmäla dig till dagenheten, E-byggnaden, fjärde våningen, där du kan lämna ytterkläderna och övriga privata saker. Åtgärden görs på röntgenavdelningen, du hänvisas dit från dagenheten.

Berätta åt sköterskan före undersökningen om du misstänker att du är gravid.

Det behövs inga förberedelser. Ifall du använder bloduttunningsmediciner så ska senaste INR-värde finnas till förfogande.

Åtgärdens förlopp

Åtgärden görs i lokalbedövning. Med hjälp av ultraljudsguidning tar läkaren bort förändringen med specialnål. Nålen surrar och kan orsaka tryck- och sugkänsla i bröstet.

Undersökningen tar vanligen ca 30 minuter.

 Eftervård

Såret sluts med sårtejp, som ska vara kvar en dag, eller så länge tejpen hålls på huden. Sårområdet får inte bli vått under denna tid för undvikande av infektion. Efter åtgärden följer man med ditt mående på avdelningen i ett par timmar på grund av blödningsrisk. Det uppstår sannolikt ett blåmärke på bröstet, som försvinner av sig själv. Det kan förekomma smärta i bröstet, mot det kan du ta värkmedicin, t.ex. Panadol (dock inte värkmedicin som innehåller acetylsalicylsyra såsom t.ex. aspirin eller disperin). Du får med dig skriftliga eftervårdsföreskrifter.

Den borttagna förändringen undersöks, och svaret ges av vårdande enheten.

Obs! Ifall den reserverade tiden inte passar eller om du har något att fråga om, så ber vi att du kontaktar den vårdande enheten.

VÄLKOMMEN!

_______________________________________________________________________

Klipp ut och returnera i bifogade kuvert

Jag ger mitt tillstånd till att mina bröstundersökningsbilder får skickas eller beställas till Vasa centralsjukhus.

Varifrån?_______________________________________

Namn:________________________________________

Personsignum:_________________________________

_______________         ___________________________________

Datum                           Patientens eller Lagliga företrädarens underskrift

Returneringsadress:

Vasa centralsjukhus

_______________pkl/avd

Sandviksgatan 2-4

65130 Vasa

________________________________________________________________________

01.12.2020 Röntgen 4