Allmänt om undersökningen

En tid har reserverats åt dig för borttagning av förändring i bröstkörteln. Undersökningen utförs när man vill ta bort en godartad förändring från bröstet i sin helhet.

Hur ska man förbereda sig

  • På undersökningsdagens morgon ska du först anmäla dig till dagenheten, E-byggnaden, fjärde våningen, där du kan lämna ytterkläderna och övriga privata saker. Ingreppet görs på röntgenavdelningen, du hänvisas dit från dagenheten.
  • Berätta för röntgenskötaren före undersökningen om du misstänker att du är gravid eller om du ammar.
  • Var vänlig och kontakta den vårdande polikliniken om den reserverade tiden inte passar eller om du har några frågor.
  • Det behövs inga förberedelser. Om du använder blodförtunnande läkemedel bör vi veta det senaste INR-värdet.

Hur görs ingreppet?

  • Ingreppet görs i lokalbedövning. Med hjälp av ultraljudsstyrning tar röntgenläkaren bort förändringen med specialnål. Nålen surrar och kan orsaka tryck- och sugkänsla i bröstet.
  • Ingreppet tar ca 30 minuter.

Efter ingreppet

  • Efter ingreppet följer man med ditt mående på dagavdelningen i ett par timmar på grund av blödningsrisk. Det kan förekomma smärta i bröstet efter ingreppet.
  • Du får med dig skriftliga eftervårdsföreskrifter.
  • Den borttagna förändringen undersöks och svaret ges av remitterande polikliniken.

VÄLKOMMEN

_______________________________________________________________________

Klipp ut och returnera i bifogade kuvert

Jag ger mitt tillstånd till att mina bröstundersökningsbilder får skickas eller beställas till Vasa centralsjukhus.

Varifrån?_______________________________________

Namn:________________________________________

Personsignum:_________________________________

_______________         ___________________________________

Datum                           Patientens eller Lagliga företrädarens underskrift

Returneringsadress:

Vasa centralsjukhus

_______________pkl/avd

Sandviksgatan 2-4

65130 Vasa

________________________________________________________________________

11.03.2021 Röntgen 4