Allmänt om undersökningen

Du har fått en tid för galaktografi av bröstet. Undersökningen görs om det kommer avvikande sekret från bröstkörteln.

Hur förbereder man sig?

  • Undersökningen kräver inga förberedelser. Ta med tidigare mammografibilder eller CD ifall du har fått dem.
  • En förutsättning för att undersökningen skall kunna göras är att det kommer blodigt sekret eller vätskeutsöndring från bröstet vid tidpunkten för undersökningen. Detta för att den rätta gången skall kunna identifieras.
  • Berätta för röntgenskötaren före undersökningen om du misstänker att du är gravid eller om du ammar. Undersökningen görs inte om du är gravid.
  • Var god och ta kontakt med den behandlande polikliniken ifall den bokade tiden inte passar eller du har något annat att fråga.

Hur utförs åtgärden?

  • Ifall det inte finns några färska mammografibilder tar man dem först. Vid behov kompletteras redan tagna bilder med de projektioner som saknas.
  • Åtgärden utförs sittande eller liggande på rygg. Röntgenläkaren sprutar in en liten mängd kontrastmedel i den mjölkgång som utsöndrar vätska, varefter mammografibilder tas.
  • Åtgärden tar ungefär en timme.

Vad händer efter åtgärden?

  • Kontrastmedlet försvinner ur mjölkgången av sig självt.
  • Ingen efterbehandling behövs.
  • Svaret på undersökningen får du från den behandlande polikliniken eller från hälsovårdscentralen.

VÄLKOMMEN!

_____________________________________________________________________

Klipp ut och returnera i bifogade kuvert

Jag ger mitt tillstånd till att mina bröstundersökningsbilder får skickas eller beställas till Vasa centralsjukhus.

Varifrån?_______________________________________

Namn:________________________________________

Personsignum: _________________________________

_______________       ____________________________________

Datum                                    Patientens eller Lagliga företrädarens underskrift

Returneringsadress:

Vasa centralsjukhus

_______________pkl/avd

Sandviksgatan 2-4

65130 Vasa

11.03.2021 Röntgen 4