Galaktografi (Röntgenundersökning av mjölkgång i bröstet)
Behandlande enheten har bokat en tid åt dig till Vasa centralsjukhus röntgenavdelning, F-byggnaden, första våningen.

Fyll i och returnera nedanstående samtyckeblankett till behandlande enheten ifall det tidigare gjorts undersökningar av brösten åt dig (mammografi, ultraljudsundersökning, magnetundersökning av brösten eller om nålprov har tagits från bröstens område). Behandlande enheten beställer färdigt bilderna/undersökningarna till Vasa centralsjukhus röntgenavdelning före undersökningsdagen.

Berätta för röntgenskötaren före undersökningen om du misstänker att du är gravid eller om du ammar.

Det behövs inga förberedelser för undersökningen.  

Blodigt sekret eller vätska från bröstet är en förutsättning för att undersökning görs, annars kan den rätta mjölkgången inte identifieras och undersökningen kan inte utföras. Eventuell utsöndring säkerställs före undersökningen.

Hur utförs undersökningen

Röntgenläkaren sprutar in en liten mängd kontrastmedel i den mjölkgång som utsöndrar vätska, varefter mammografibilder tas. Kontrastmedlet försvinner från mjölkgångarna av sig själv. Det behövs ingen eftervård.

Undersökningen tar vanligtvis 30 minuter, men reservera ändå cirka 2 timmar för undersökningsbesöket.

Svaret på undersökningen fås av remitterande enheten.

Obs! Ifall den bokade tiden inte passar för dig eller om du har något att fråga om, så ber vi att du kontaktar den behandlande enheten. Ta även kontakt ifall sekretionen från bröstet har upphört.

VÄLKOMMEN!

_____________________________________________________________________

Klipp ut och returnera i bifogade kuvert

Jag ger mitt tillstånd till att mina bröstundersökningsbilder får skickas eller beställas till Vasa centralsjukhus.

Varifrån?_______________________________________

Namn:________________________________________

Personsignum: _________________________________

_______________       ____________________________________

Datum                                    Patientens eller Lagliga företrädarens underskrift

Returneringsadress:

Vasa centralsjukhus

_______________pkl/avd

Sandviksgatan 2-4

65130 Vasa

07.12.2020 Röntgen 3