Ifall du tidigare har varit på undersökning av brösten (mammografi, ultraljud, magnet eller nålprov tagits av brösten), fyll i och returnera nedanstående blankett där du ger tillstånd till att den vårdande enheten får beställa bilderna/undersökningarna till röntgenavdelningen vid Vasa centralsjukhus så att de finns till vårt förfogande på undersökningsdagen.

Meddela åt röntgenskötaren före undersökningen om du möjligen är gravid.

Inga förberedelser behövs vid undersökningstillfället.

En förutsättning för att göra undersökningen är en fortsatt sekretion (vätska, blod)  från bröstet, annars kan den rätta gången inte identifieras och undersökningen kan inte utföras.

 Undersökningens förlopp

Röntgenläkaren sprutar in en liten mängd kontrastmedel i den mjölkgång som avsöndrar vätska, därefter tas mammografibilder. Kontrastmedlet försvinner från mjölkgångarna av sig själv. Ingen eftervård behövs.

Undersökningen tar i regel 30 minuter, men reservera ändå cirka 2 timmar för besöket.

Svaret på undersökningen fås från remitterande enhet, (men det kan räcka 3-4 veckor).

OBS! Ifall tiden vi reserverat åt dig inte passar eller om något är oklart, ber vi dig ta kontakt med vårdande enhet, ta också kontakt om sekretionen från bröstet har slutat.

VÄLKOMMEN

___________________________________________________________________

Klipp och returnera i bifogat kuvert

Jag ger mitt tillstånd till att mina bröstundersökningsbilder får skickas/beställas till Vasa centralsjukhus.

Varifrån?_______________________________________

Namn:_________________________________________

Personsignum:__________________________________

 _________________   ____________________________________

Datum                                    Patientens / Lagliga företrädares underskrift

Returadress:

Vasa centralsjukhus

__________________pkl / avd

Sandviksgatan 2-4

65130 Vasa

15.12.2015 Röntgen 3