Nativröntgenundersökningar betyder att ta vanliga röntgenbilder. De vanligaste områdena för fotografering   är lungor, ryggrad och leder. Vid undersökningarna använder man röntgenstrålar. Undersökningarna kräver inga förberedelser, men innan bildtagning tas kläder och smycken bort från det område som skall fotograferas.

Den vanligaste undersökningen är thorax dvs. lungbilden där man vanligtvis tar två bilder stående, vid behov kan bilderna också tas sittande eller liggande.

Skelettundersökningar tas antingen liggande, sittande eller stående beroende på vilket område som skall undersökas. Oftast tas minst två bilder från olika riktningar. Skelettbilder tas då man misstänker benbrott eller skelettförändringar som tex slitage.

Skelettbilder tas även före protesoperationer och vid uppföljning av dem efteråt. 
Vid reumatologiska sjukdomar undersöks vanligen händer och fötter eller de leder som har symtom.

Undersökningstiden varierar från 5 minuter till 30 minuter.

24.05.2016 Röntgen 1