I ultraljud använder man inte röntgenstrålar. Bilden av det område av kroppen som undersöks, bildas med hjälp av högfrekventa ljudvågor. Med hjälp av ultraljud kan man undersöka nästan hela kroppen. Undantag är undersökning av skelett, magtarmkanal och lungor där man med hjälp av ultraljud inte får tillförlitlig information. Undersökning av blodkärl och flödesmätning lyckas med dopplerteknik.

Ultraljud kan också användas som hjälp vid åtgärder och provtagning .

Röntgenläkaren för ett ultraljudstonhuvud på huden över det område som skall undersökas. Man stryker gele på huden för att få bättre insyn.

Före undersökning av buken får patienten inte äta eller dricka på 6 timmar. Urinblåsan bör vara full vid undersökning av nedrebuken och urinvägarna.

Övriga undersökningar kräver inga förberedelser. 

Undersökningen är smärtfri och kan utföras åt alla. Man blir inte utsatt för röntgenstrålning vid undersökningen.

Undersökningen räcker ca ½ timme.

12.11.2015 Röntgen 3