Ultraljudsstyrt finnålsprov av ett ytligt organ/ en ytlig förändring

Vårdande enhet har reserverat en tid åt dig för att ta ett finnålsprov (biopsi) på röntgenavdelningen vid Vasa centralsjukhus, F-byggnaden, 1:a våningen.

Om tiden inte passar dig, ta kontakt med den vårdande enheten.

Åtgärder före undersökningen

  • I fall du använder blodförtunnande medicin, t.ex. Marevan, skall du fråga vårdande läkaren om du skall ta den eller inte.
  • Dina eventuella övriga mediciner kan du ta normalt.

Förberedelser på undersökningsdagen

  • Inga förberedelser.

Undersökningens utförande

Nålprovet tas med en tunn nål i utraljudsstyrning, under tiden skall du ligga stilla på rygg, sida eller mage beroende på varifrån provet skall tas.

Eftervård

  • Ingen eftervård.

Undersökningsresultat

Du får undersökningsresultatet av den vårdande enheten.  

VÄLKOMMEN

13.12.2019 Röntgen 3