t.ex. ultraljud av halsartär

         ultraljud av njurartär

         ultraljud av övre- och nedre

         extremitetens vener

         ultraljud av artär- eller venport

Att förbereda sig till undersökningen

  • Undersökningen kräver inga förberedelser.
  • Ifall du använder någon medicin, kan du ta den på vanligt sätt.

Undersökningen

Röntgenläkaren utför undersökningen genom att lätt föra en ultraljudsgivare på din hud.

Undersökningen tar ca 15-30 minuter.

Undersökningen är smärtfri och riskfri.

Eftervård

  • Undersökningen kräver ingen eftervård.

Undersökningsresultat

  • Du får undersökningsresultatet av den vårdande enheten.

 Undersökningen ingår i poliklinikavgiften.

VÄLKOMMEN!

15.12.2015 Röntgen 3