Att förbereda sig till undersökningen

  • Du får äta normalt.
  • Du får inte tömma urinblåsan senare än 2 timmar före undersökningen.
  • Ifall du använder någon medicin, kan du ta den på vanligt sätt.

Undersökningen

Röntgenläkaren utför undersökningen genom att lätt föra en ultraljudsgivare på din hud.

Undersökningen tar ca 15 minuter och är smärtfri och riskfri.

Eftervård

  • Undersökningen kräver ingen eftervård.

Undersökningsresultat

  • Du får undersökningsresultatet av den vårdande enheten.

Undersökningen ingår i poliklinikavgiften.

08.12.2015 VKSadmin