Att förbereda sig till undersökningen

  • Du får äta och dricka som vanligt.
  • I fall du använder någon medicin kan du ta den som vanligt.

 Undersökningen

Röntgenläkaren utför undersökningen genom att lätt föra en ultraljudsgivare på din hud.

Undersökningen tar ca 15 minuter. Därefter får du äta och dricka normalt.

Undersökningen är smärtfri och riskfri.

Eftervård

  • Undersökningen kräver ingen eftervård.

Undersökningsresultat

  • Du får undersökningsresultatet av den vårdande enheten.

 Undersökningen ingår i poliklinikavgiften.

08.12.2015 VKSadmin