Att förbereda sig till undersökningen

  • Du skall vara fastande (inte äta eller dricka) 6 timmar före undersökningen.
  • Ifall du använder någon medicin, kan du ta den på vanligt sätt med lite vatten.
  • Tuggummi och kolsyrade drycker är absolut förbjudet (magsäcken fylls med luft).

Undersökningen

Röntgenläkaren utför undersökningen genom att lätt föra en ultraljudsgivare på din hud.

Undersökningen tar ca 15 minuter. Därefter får du äta och dricka normalt.

Undersökningen är smärtfri och riskfri.

Eftervård

  • Undersökningen kräver ingen eftervård

Undersökningsresultat

  • Du får undersökningsresultatet av den vårdande enheten.

Undersökningen ingår i poliklinikavgiften.

08.12.2015 VKSadmin