Vävnadsprov av inre organ

Allmänt om åtgärden

Det har bokats tid åt dig för tagning av vävnadsprov (biopsi). I åtgärden tas en provbit från önskat område. Åtgärden görs i ultraljudsstyrning.

 

Förberedelser

 • Var vänlig och ta kontakt till polikliniken där du behandlas så snabbt som möjligt ifall du använder mediciner som påverkar blodkoagulationen såsom Marevan eller liknande. Medicineringen måste pauseras enligt poliklinikens föreskrifter.  
 • Ta även kontakt till polikliniken där du behandlas ifall du är allergisk mot bedövningsmedel.  
 • Övriga mediciner som ordinerats åt dig får du ta normalt.  
 • På åtgärdsdagen ska du vara oäten i 4 timmar före åtgärdstiden. Du får dricka måttligt med vatten.  
 • Du ska tömma urinblåsan strax innan du förs till röntgen.

Hur görs åtgärden?

 • Man sätter intravenös kanylering åt dig för eventuell medicinering.  
 • Under åtgärden ligger du på mage, sida eller rygg och rör på dig så lite som möjligt. Ställningen stöds genom användande av hjälpmedel så att den blir så bra som möjligt för dig.  
 • Biopsi tas i lokalbedövning med ultraljudsstyrning via ett litet hudsnitt. Vanligen tas 1-3 provbitar, så att det finns tillräckligt med material för noggrannare bedömning.  

Vad händer efter åtgärden?

 • Åtgärden tar ca ½ timme och efter det är du under uppföljning på avdelning i minst 4 timmar.  
 • Efter åtgärden ska du vara oäten i 4 timmar.  
 • Blodtrycksuppföljning i minst 4 timmar.  
 • Du får åka hem efter uppföljningstiden.
 • Insticksstället blöder alltid lite. Efter njurbiopsi är urinen ofta ljusröd i ett par dagar.  
 • Blödningskomplikationer som kräver åtgärder är mycket sällsynta.  
 • Ta kontakt med polikliniken som behandlar dig ifall du får några besvär efter åtgärden.  
13.05.2020 Röntgen 3