Angiografi är en kontrastmedelsundersökning av blodkärlen. Vid undersökningen använder man röntgenstrålar och ett jodhaltigt kontrastämne.

Den vårdande enheten reseverar en undersökningstid från röntgen och skickar undersökningsföreskrifter med kallelsebrevet till kunden.

Blodbild, koagulationsvärden och njurfunktion, kontolleras med laboratorieprov före undersökningen.

På undersökningsdagen får patienten inte äta och dricka 4 timmar före åtgärden.

Undersökningen görs av en röntgenläkare tillsammans med röntgenskötare

Vid angiografier punkterar röntgenläkaren i lokalbedövning ett blodkärl vanligtvis i ljumskvecket. Läkaren för en tunn kateter in i blodkärlet som leder till det ställe som skall undersökas.

Genom katetern insprutas ett jodhaltigt kontrastämne, vilket orsakar en övergående värmekänsla. I samband med insprutningen tas en serie röntgenbilder.

Vid behov kan röntgenläkaren utföra olika ingrepp inne i blodkärlet. Hen kan t.ex. utvidga ett trångt eller blockerat ställe med en ballongkateter eller sätta in en nätförstärktprotes dvs. en stent. Om det finns en färsk blodpropp (tromb) i blodkärlet  kan upplösande läkemedel sprutas upprepade gånger in i tromben.

Man kan också täppa till ett blodkärl, då gör man en embolisation.

Efter undersökningen avlägsnas katetern och punktionsstället täpps till genom  att trycka på det eller alternativt kan ett kärlförslutningssystem användas. 

Eftervården sker på bäddavdelningen enligt särskilda föreskrifter.

Undersökningen tar vanligtvis 1-2 timmar.

 

07.08.2017 Redaktion_toimitus