Angiografi

Du har fått en tid för en kontrastmedelsundersökning av blodkärlen. Eftersom åtgärden kräver både förberedelser och eftervård har du även reserverats en plats på bäddavdelningen.

Åtgärden görs på röntgenavdelningen.

 

Hur man förbereder sig?

 • Var god och ta kontakt med den enhet som gett åtgärdstiden så fort som möjligt om du använder mediciner som påverkar blodets koagulation (t.ex. Marevan) och man inte har avtalat något om pausningen av dessa mediciner. Ta också kontakt om du är överkänslig mot bedövningsmedel, kontrastmedel eller jod eller om du är gravid.

 • Om du har diabetes ska du diskutera med personalen på den behandlande enheten om diabetesmedicinerna.

 • Om du använder vätskedrivande medicin ska du inte ta den på åtgärdsdagens morgon.

 • Inför åtgärden tas färska blodprov (<7 dygn).

 • Övriga mediciner som du ordinerats får du ta normalt.

 • Håret i ljumskvecken rakas bort en dag före åtgärden.

 • På åtgärdsdagen bör du vara oäten i 4 timmar före åtgärden.

 • Du bör vara odrucken i 2 timmar före åtgärden.

 • På bäddavdelningen sätts en kanyl i venen i armen för eventuell vätska och medicinering.

 • Du bör tömma urinblåsan strax före avfärden till röntgen.

 • Ifall åtgärden görs i bukområdet, t.ex. en undersökning av njurartärerna, följer man följande tömningsanvisning:
 • Dagen före åtgärden får du äta lätt mat, t.ex. kokt fisk eller kyckling. Vätskor får du avnjuta fritt, dock inte kolsyrade drycker.

 • På kvällen tas ett minilavemang, t.ex. Toilax eller Mikrolax.

Hur utförs åtgärden?

 • Under åtgärden ligger du på rygg, så stilla som möjligt.

 • Röntgenläkaren punkterar pulsådern i ljumskvecket eller armbågsvecket i lokalbedövning.

  Läkaren för in en tunn kateter i pulsådern som leder till det ställe som skall undersökas.

  Via katetern sprutar man in kontrastmedel i blodkärlet. I samband med insprutningen tas en serie röntgenbilder.

 • Vid behov har du möjlighet att få smärtmedicinering.

 • Åtgärden tar vanligen 1-2 timmar.

 • Efter åtgärden avlägsnas katetern och man trycker på punktionsstället med handen i 10-15 minuter tills blödningen upphör. Efter detta placeras en sandpåse på punktionsstället. Alternativt kan ett kärlförslutningssystem användas. 

Vad sker efter åtgärden?

 • Efter åtgärden flyttas du till bäddavdelningen, där du är sängliggande i 2-4 timmar.

 • Sandpåsen avlägsnas efter 2 timmar.

 • Ditt allmäntillstånd följs med, t.ex. mäts ditt blodtryck.

 • Efter åtgärden får du äta ifall din fortsatta vård inte förhindrar det.

 • Läkaren på bäddavdelningen berättar om åtgärdens resultat, eventuella fortsatta åtgärder och bestämmer när du kan hemförlovas.

 • Noggrannare anvisningar gällande den fortsatta vården får du av personalen på bäddavdelningen.

21.05.2021 Röntgen 4